Månadssummering! Wueywueywuey! (2013-11-01)

 

Nu är oktober helt över och det är dags för månadssummering. Jippie!! Nedan kommer goa bilder på vad som fångats i Beidaihe under oktover månad. Under bilderna återfinns själva summeringen, vilken bara åsynen utav får undertecknad att gå upp i brygga. 86 arter!!!!!

 

October is over and it’s high time to sum it all up! First there will be some pictures of the goodies ringed last month, and below a summary to show what a great month we had! 86 species!!!

 

 

Gråhuvad sparv tog i från tårna och blev med sina 488 individer den klart vanligaste arten i fångsten under oktober.
Black-faced Bunting gave it all, and with its 488 individuals it became the most common bird in October.
 
 
 

 

Taigasångaren fångades inte i så höga antal som förra året och förlorade därmed förstaplatsen i månadssummeringen. Troligen beror det på att toppen för sträcket landade precis innan månadsskiftet, tillskillnad från förra året då den blev i början utav oktober istället för september. 
Last year the top for the Yellow-browed Warbler was in the beggining of october, but this year it came in the end of september and therefore a lot fewer of them got caught in October this year. 

 

 

 

 

Under månadens sista dagar fångades två kinesiska sångare. Härliga fåglar med temperament som lockar och skriker från det att man plockar dem till det att man släpper dem.
During the last days of October two Chinese Leaf Warblers got ringed. They are full of temperament whom call and screams during the whole process of ringing, but that just makes them even more characteristic!

 

 

 

 

Tallsparv tillhör inte vanligheten, men risfältet hjälpte oss med den biten och tre individer ringmärktes under månaden.
Pine Bunting is not a common bird in the nets, but thanks to the ricefield three birds were caught in October. 

 

 

 

 

Fångst utav rödkindad sparv gynnades starkt utav risfältsnäten. Under oktober månad fångades 49 individer, att jämföra med 7 styck under samma period förra året. Här en fyllbunt som inte ville bli fotograferad. 
The Chestnut-eared Bunting increased a lot in october this year, compared to last year, thanks to the nets in the rice field. Last year during same time only seven birds were caught, while this year produced 49! Here is a drunk fellow that obviously didn't want to get photographed. 
 

 

 

 

 

Kilstjärtsångarna är, tillskillnad från sina släktingar, kortflyttare. De är inte känsliga för lite kyla och dyker upp under senhösten. I år fångades fyra individer varav en av dessas ben gestaltas på bilden.
Japanese Swamp Warbler is, compared to its relatives, a short-distance migrant. The cold dosn't affect them and they arrive in late october with the first caught in october 12, but the other three in the end of the month. When you have such beautiful legs, eventually they end up on a blog... 
 
 
 
 

 

 

Amursävsparv brukade inte fångas överhuvudtaget på fågelstationen, men i oktober har sex individer fångats. Här en stilig hona.
Japanese Reed Bunting had never got caught at the observatory untill this October when six birds got ringed. 
 

 

 

 

 

Hedpiplärka har fullkomligen exploderat på risfältet! 115 individer i bara oktober!! Här en vacker flankbild med en fluga som rekvisita. 
Buff-bellied Pipit have gone from zero to 100! Actually in only october it have been caught 115 individuals. Here a beautiful picture of the flank, with a fly as requisites.
   
 
 
 
 
 
 
Kragdvärguv tillhör inte vanligheten i näten! Denna var stationens första att bli ringmärkt.
One of the rarer birds that got caught this month was the Collared Scoops Owl, whom was the first ringed at the observatory.
 
 
 
 
 
 
105 underbara papegojnäbbar förstörde våra fingrar i oktober (och då är inte de redan ringmärkta medräknade)
105 wonderful parrotbills ate our fingers during october (put in mind that none of the birds that were already ringed is in this number).
 
 
 
 
"Winter bird has come!", som Wang Jingbo uttryckte det när första sibiriska järnsparven fångades. Och den verkar ha anlänt med vintern. 
"Winter bird has come!", as Wang Jingbo expresses it when the first Siberian Accentor was caught. And it seems as it brought the winter to Beidaihe.
 
 
 
 
 
Nu är hösten snart slut och vi inväntar vintern!
Now autumn is almost over and we await the winter!
 
 
 
 
Summering utav oktober månad:
Summation of October: 

 

 

 

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING        

488

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING

407

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL

403

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER

368

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER

338

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING

307

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER

173

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING

161

HEDPIPLÄRKA / BUFF-BELLIED PIPIT

115

ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB / VINOUS-THROATED PARROTBILL

105

SIBIRISK PIPLÄRKA / OLIVEBACKED PIPIT

84

GULBRYNAD SPARV / YELLOW-BROWED BUNTING

67

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLANKED PARROTBILL

66

BERGFINK / BRAMBLING

57

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART

52

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER

50

RÖDKINDAD SPARV / CHESTNUT-EARED BUNTING

49

TRISTRAMSPARV / TRISTRAM’S BUNTING

36

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA / SIBERIAN STONECHAT

36

DVÄRGSÄVSPARV / PALLAS’S REEDBUNTING

35

SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE / BLACK-BROWED REED WARBLER

32

TALGOXE / GREAT TIT

19

RÖDBRUN SPARV / CHESTNUT BUNTING

18

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER

15

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA / RED-THROATED PIPIT

14

ROSENFINK / COMMON ROSEFINCH

12

SIBIRISK JÄRNSPARV / SIBERIAN ACCENTOR

9

KINESISK BULBYL / CHINESE BULBUL

12

GRÅRYGGAD TRAST / GREY-BACKED THRUSH

10

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER

9

PILFINK / TREE SPARROW

8

GÄRDSMYG / WREN

8

STJÄRTMES / LONG-TAILED TIT

7

AMURSÄVSPARV / JAPANESE REED BUNTING

6

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT

6

SÅNGLÄRKA / EUROASIAN SKYLARK

5

KUNGSFISKARE / COMMON KINGFISHER

5

KILSTJÄRTSÅNGARE / JAPANESE SWAMP WARBLER

4

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOOPS OWL

3

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN

3

TALLSPARV / PINE BUNTING

3

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED GREENISH WARBLER

5

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER

3

BLÅHAKE / BLUETHROAT

2

KINESISK SÅNGARE / CHINESE LEAF WARBLER

2

ENTITA / MARSH TIT

2

JAPANSK VAKTEL / JAPANESE QUAIL

2

GYLLENSPARV / YELLOW-BREASTED BUNTING

2

TUNDRAPIPLÄRKA / PECHORA PIPIT

1

KLIPPKAJA / DAURIAN JACKDAW

1

VITSTRUPIG STENTRAST / WHITE-THROATED ROCK THRUSH

1

STÖRRE PIPLÄRKA / RICHARD’S PIPIT

1

RÖDNÄBBAD BLÅSKATA / RED-BILLED BLUE MAGPIE

1

GULDTRAST / WHITE’S THRUSH

1

MUGIMAKIFLUGSNAPPARE / MUGIMAKI FLYCATCHER

1

MANCHURISK STUBBSTJÄRT / ASIAN STUBTAIL

1

STÖRRE HACKSPETT / GREAT SPOTTED WOODPECKER

1

GRÅSPETT / GREY-HEADED WOODPECKER

1

KINATRAST / CHINESE THRUSH

1

BRUNTRAST / DUSKY THRUSH

2

VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE / YELLOW-RUMPED FLYCATCHER

1

GULÄRLA / YELLOW WAGTAIL

1

SÄVSPARV / COMMON REED BUNTING

1

GULFOTAD SPRINGHÖNA / YELLOW-LEGGED BUTTONQUAIL

1

ÄRTSÅNGARE / LESSER WHITETHROAT

1

KRAGDVÄRGUV / CLOOARED SCOOPS OWL

1

SIBIRISK ROSENFINK / PALLAS’S ROSEFINCH

1

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER

1

KINESISK PUNGMES / CHINESE PENDULINE TIT

1

DRILLNÄKTERGAL / RUFOUS.TAILED ROBIN

1

TAIGAHÖK / JAPANESE SPARROWHAWK

1

GRÄSSÅNGARE / ZITTING CISTICOLA

1

SKATA / MAGPIE

1

Totalsumma / Total

3645

 

 

 

 

 

 

中文:

 

灰头鹀

488

小鹀

407

红胁蓝尾鸲

403

黄眉柳莺

  368

黄腰柳莺

338

黄喉鹀

307

褐柳莺

173

田鹀

161

黄腹鹨

115

棕头鸦雀

105

树鹨

84

黄眉鹀

67

红胁绣眼鸟

66

燕雀

57

北红尾鸲

52

巨嘴柳莺

50

栗耳鹀

49

黑喉石䳭

36

白眉鹀

36

苇鹀

35

黑眉苇莺

32

大山雀

19

矛斑蝗莺

15

红喉鹨

14

栗鹀

14

普通朱雀

12

白头鹎

12

灰背鸫

10

棕眉山岩鹨

9

红喉姬鹟

9

麻雀

8

鹪鹩

8

银喉长尾山雀

7

红喉歌鸲

6

红颈苇鹀

6

云雀

5

双斑绿柳莺

5

普通翠鸟

5

斑背大尾莺

4

蓝歌鸲

3

极北柳莺

3

白头鹀

3

云南柳莺

2

黄胸鹀

2

红尾鸫

2

日本鹌鹑

2

沼泽山雀

2

红角鸮

2

蓝点颏

2

白喉矶鸫

1

白腰朱顶雀

1

灰头绿啄木鸟

1

红尾歌鸲

1

喜鹊

1

白喉林莺

1

中华攀雀

1

棕扇尾莺

1

厚嘴苇莺

1

红嘴蓝鹊

1

日本松雀鹰

1

虎斑地鸫

1

黄鹡鸰

1

 北鹨

1

白眉姬鹟

1

黄脚三趾鹑

1

领角鸮

1

宝兴歌鸫

1

达乌里寒鸦

1

理氏鹨

1

芦鹀

1

鳞头树莺

1

北朱雀

1

鸲姬鹟

1

大斑啄木鸟

1

Totalsumma

3645

 

 

 

 

Dagens ringmärkning var även den väldigt trivsam med många fina sparvar och två sibiriska järnsparvar. Klassisk novembermorgon!

 

 

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING

17

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING

14

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING

8

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL

7

SIBIRISK JÄRNSPARV  / SIBERIAN ACCENTOR

2

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER

2

BERGFINK / BRAMBLING

2

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART

1

ENTITA / MARSH TIT

1

PILFINK / TREE SPARROW

1

DVÄRGSÄVSPARV / PALLAS’S REED BUNTING

1

GÄRDSMYG / WREN

1

Totalsumma

57

 
 
 
 
 
// Marcus 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0