1/6 - Vårens ringmärkning i Beidaihe

TAIGASÅNGARE 1234 ENTITA 5
KUNGSFÅGELSÅNGARE 404 BERGFINK 5
BLÅSTJÄRT 229 RÖDNÄBBAD BLÅSKATA 5
BRUN TÖRNSKATA 164 SIBIRISK FLUGSNAPPARE 4
BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL 160 STÖRRE HACKSPETT 4
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE 149 TAIGAHÖK 3
BLÅNÄKTERGAL 137 SVARTNACKAD GYLLING 3
GRÅHUVAD SPARV 130 AMURSÅNGARE 3
BRUNSÅNGARE 120 VITSTRUPIG STENTRAST 3
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE 96 GRÅHALSAD TRAST 3
VIDESÅNGARE 96 MANCHURISK STUBBSTJÄRT 3
ÖSTLIG KRONSÅNGARE 93 TIGERTÖRNSKATA 3
DVÄRGSPARV 80 SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM 3
NORDSÅNGARE 72 GRÅKRONAD HACKSPETT 2
MANDARINMES 61 GYLLENSPARV 2
ORIENTDVÄRGUV 57 BACCHUSHÄGER 2
TAIGAFLUGSNAPPARE 56 KINESISK PUNGMES 2
ROSENPAPEGOJNÄBB 56 TRÄDÄRLA 2
TRISTRAMSPARV 48 JAPANSK GLASÖGONFÅGEL 2
DRILLSÅNGARE 48 OKOTSKSÅNGARE 2
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE 47 KINESISK SÅNGARE 1
RUBINNÄKTERGAL 45 BERGSTAIGASÅNGARE 1
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA 30 GULSTRECKAD SÅNGARE 1
GULBRYNAD SPARV 29 MANCHURISK CETTIA 1
PILFINK 28 TURKDUVA 1
SIBIRISK LUNDSÅNGARE 25 BLÅVIT FLUGSNAPPARE 1
VIDESPARV 24 VITBUKIG RÖDSTJÄRT 1
PRAKTSPARV 21 GÖKTYTA 1
TRÄSKSÅNGARE 17 DVÄRGSÄVSPARV 1
ORIENTALISK TRASTSÅNGARE 15 MINDRE KRONSÅNGARE 1
GLASÖGONFLUGSNAPPARE 14 FORSÄRLA 1
STARRSÅNGARE 12 HÄRFÅGEL 1
MUGIMAKIFLUGSNAPPARE 9 SKATA 1
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT 8 RÖDNÄBBAD MESIA 1
TALGOXE 7 STRECKAD FLUGSNAPPARE 1
RÖDBRUN SPARV 7 TALOXE 1
KINESISK BULBYL 7 BLÅHAKE 1
KUNGSFISKARE 7 NATTHÄGER 1
RÖDKINDAD SPARV 6 ROSENFINK 1
SIBIRISK PIPLÄRKA 6 SIBIRISK BECKASIN 1
DRILLNÄKTERGAL 6
GRÅRYGGAD TRAST 6 Totalt 3947RSS 2.0