SATAN MAN!!! (2013-05-31)

 

Vid frukost, allt för tidigt för att egentligen kunna tänka, kan man åtminstone drömma om huruvida det kommer att bli en givande morgon eller ej. Det är väldigt svårt att förutse vid denna tid på året, men det är i vart fall otroligt spännande att gå första rundan!

Denna var dock till en besvikelse med endast tre fåglar utav arterna sibirisk lundsångare, nordsångare och en ringmärkt talgoxe. Därav tänkte man sig att det skulle bli lugnt och inte en allt för exalterande dag. MEN ACK så fel man kunde ha! Vid runda nummer två observerades en mingtrast. Den satt mycket fint och sjöng glatt för oss och bjöd med andra ord på något som kallas för drömobs. På med bandspelarna i förhoppning om att mingen skulle reagera på den. Trastar brukar vara väldigt svåra att få ner, när de sjunger för fullt uppe i trädtopparna. Denna unga hane hade dock hormonerna på rätt inställning, för vår del, denna morgon och störtdök rakt mot bandaren för att då fastna i nätet! En fantastisk syn i form utav en galen Bo Petersson som flög fram genom nätgatan som en projektil till nätet där trasten satt. Snabbt plockades fågeln ut, följt utav ett glädjeubel som hördes ändå till Kim Jong-un på andra sidan Bohai.

 

 

Ta del utav glädjens bilder här nedan!

 
 
 
 
Inte var dag man ser gamle Bo springa, men idag flög han som en gevärskula fram till nätet med mingtrasten.
Not everyday you see old Bo running, but today he flew like a missile to the net were the Grey-sided Thrush where.
 
 
 
 
Ingen kommentar behövs...
No comment needed...
 
 
 
 
 
Fåglarna var få, men fantastiskt häftiga! Här en härfågel.
I allways hooped to catch a hoopoe, now I've catch two. 
 
 
 
 
 
När vi kom till Beidaihe såg det ut såhär. 2013-03-20
When we arrived to Beidaihe it looked like this.
 
 
 
 
 
 
När Marcus nu lämnar Beidaihe är vyn mot märkplatsen likt denna. 2013-05-29
When Marcus now leaves Beidaihe, the view over the ringing site is like this.
 
 
Mingelöl till frukosten för att fira den fina mingtrasten!
Mourning the last morning and celebrating the Grey-sided Thrush with a beer to breakfast!
 
 
 
 
 

Jag vill tacka Beidaihe fågelstation, ringmärkningscentralen i Stockholm, alla er som läst vår kära blogg och inte minst Bo Petersson för denna vår.

Dock är uppdateringarna inte helt slut, utan Bo kommer att rapportera under den sista veckan som troligen kommer att innehålla många spännande arter!

 

Avslutningsvis vill jag citera min farfar och därmed säga ”Det här skall vi inte minnas, det här skall vi göra om!

Jag tror dock att det blir svårt oavsett om man återser Beidaihe, att inte minnas just denna vår.

 

 

Tack!

 

Marcus Danielsson

 
 
 
 
 

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

5

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

1

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

1

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

MINGTRAST / GREY-SIDED THRUSH / 褐头鸫

1

HÄRFÅGEL / HOOPOE / 戴胜

1

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

1

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

 

Totalt / Total / 总数

12

 
 
 
 

At breakfast, way too early to really be able to think, you can at least dream about whether it will be a rewarding morning or not. It is very difficult to predict at this time of year, but it is in any case very exciting to go first round!

This, however, was a disappointment with only three birds out of Two-barred Warbler, Artic Warbler and a ringed great tit. It was envisaged that there would be quiet and not an overly thrilling day. BUT so wrong we were! In round number two it was observed a Grey-sided Thrush. It sat very nicely and sang happily for us, and you could call it a dream observation. We put on MP3s in hope that the thrush would react to it. Thrushes are usually very difficult to get down, when they sing at full in the treetops. This young male hormones, however, had the right attitude, for our part, this morning and plunged straight for the MP3 to get stuck in the net on the way! An amazing sight in form of a fanatical Bo Petersson whom flew by the nets as a projectile to the net where the thrush sat. Quickly picked the bird out, followed out of a victory scream which was heard all the way to Kim Jong-un on the other side of Bohai.

 

 

Check out the pictures of joy above!

 

 

 

 

I want put out a thank to Beidaihe Bird Observatory, the Bird Ringing Center in Stockholm, all of you whom have read our beloved blog and not least to say Bo Petersson for this spring.

However, the updates are not completely ended, Bo will report during the last week that is likely to contain many interesting species!

 

Finally, I quote my grandfather, and say "This should not be remember, this should be done again!

However, I think it will be difficult, regardless if I see Beidaihe again, not to remember just this spring.

 

 

Thank you!

 

Marcus Danielsson

 

 

 
 
 

Datorhaveri men trevliga fåglar! (2013-05-29 och 2013-05-30)

Min kära batteriladdare valde att lägga av under gårdagsen, vilket resutlterade i att vi ej kunde publicera något på bloggen. 
 
Va mer kan man göra än att summera två väldigt trevliga dagar med lite bilder?!
 
 
Nedan följer ett veteplock från gårdagens och dagens höjdpunkter.
 
 
 
 
Hoppsan! Vad är det som skriker och för liv i näten. Jo en asiatisk paradisflugsnappare!
Jippie! An Asian Paradise Flycatcher in the net!
 
 
 
 
 
 
Gamle trasan och lammköttet fotar den, i näten, rara paradisflugsnapparen. Handkryss för båda gubara!
The old rag and old Yang with the amazing Paradise Flycatcher.
 
 
 
 
 
Nämmen du! Den är ju helt vit in undertill! Kinesisk hök!
Say what?! Very very late, and rare in the net for that mather, Chinese Sparrowhawk.
 
 
 
 
 
 
Höken var så pass speciell att Lao Fang, förre borgmästaren, kom förbi för att foografera fågeln. På grund utav hans bristande optik, fick Bosse backa en gnutta och jag fick göra ett försök med en panoramabild...
The Sparrowhawk was indeed so special that Lao Fan from Qinhuangdao came to take photos of it. Because his lack of camera equipment, Bo had to back and I had to try to make a panorama-picture.
 
 
 
 
 
Även dessa gynningar drar omkring i våtmarkerna nu mera. 
Even these scary insects fly around and make life unsafe for other small insects. 
 
 
 
 
 
 
Ficedula beijingnica om kommunisten själv får välja. Vi väljer att kalla den "Ficedula elisae" (Kinesisk narcissflugsnappare)
Chinese Flycatcher was yesterdays most talkable bird. Not only it's beauty but also if it's still okey to call them "beijingnica". We trust our taxanomy experts and call it "elisae" and nothing else!
 
 
 
 
 
 
Det häckande paret kinesisk nötväcka är fortfarande kvar i friendship trädgården. Dessa var mycket uppskattade utav kinesiska fågelfotografer!
The breeding pair of Chinese Nuthatch is still in the same tree in the Friend Ship garden. They were very appreciated by the chinese bird photographers
 
 
 
 
// Marcus
 
 
 
 
 
 
 

Mugg o mygg (2013-05-28)

Tunga moln låg över Beidaihe under morgonen och förmiddagen, vilket gjorde att det aldrig kändes som att det blev riktigt ljust. Att tillägga detta mörka väder är att det under natten regnade kraftig över Shandong, som ligger söder om Hebei. Därav var det ytters få fåglar som rört på sig under natten, och det blev en dåligt utpräglad fångst. En mugimakihona förgyllde dock tillvaron.

 

Eftersom Bo ska in på möten i Beijing under morgondagen, så skall det enligt Murphys lag hänga en sorghophilus i näten under morgondagen.

 

 

 

En mugimakihona är alltid trevligt!
A mugimaki in hand is always nice!
 
 
 
 
 
 
Efter de fuktiga dagarna som varit har det nu blivit riktigt lummigt. Sommargyllingar och mygg stormtrivs, vi med förstås!
After these wet days it's now very green in the park. Orioles and mosquitoes just loves it, and so do we!

 

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

6

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

4

ROSENB.PAPEGOJNÄBB / VINOUS-THR. PARROTBILL / 棕头鸦雀

3

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

2

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

1

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

1

MUGIMAKIFLUGSNAPPARE / MUGIMAKI FLYC. / 鸲姬鹟

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

1

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

1

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

1

RÖDNÄBBAD BLÅSKATA / RED-BILLED BLUE MAGPIE / 红嘴蓝鹊

1

Totalt / Total / 总数

23

 

 

 

 

 

Heavy clouds were above Beidaihe during the morning, which gave us the feeling of that it kind of never become bright light. To add to this dark weather is that during the night it was raining heavily over Shandong, which is south of Hebei. It was thereby few birds that migrated during the night, and it was a poor catch. A Mugimaki Flycatcher made us a little extra happy though!

Since Bo will go to Beijing for meetings tomorrow, it should be, according to Murphy's Law, hanging a sorghophilus in the nets tomorrow.

 

 

// Marcus


Regn=mat! (2013-05-27)

Som väntat blev det en regnig dag, därav har vi inget intressant att presentera i fågelväg. Men istället bjuds ett par bilder på vad vi gör när vi inte ringmärker fåglar. Äter.

Vi åkte till Qinhuangdao och besökte en stor buffé. En enormt stor sal för cirka 500 personer, med ofantligt mycket mat att välja på. Vi blev tilldelade ett bord med tillhörande elgrill. Därefter var det bara att börja plocka åt sig vad man ville ha utav kött, fisk, grönsaker, sushi, frukt etc etc. fantastiskt gott, men det var inte det bästa! Restaurangen råkar nämligen vara tysk, eller i själva verket är den kinesisk i och med att det endast är kinesisk mat som serveras, men servitriserna går iklädda klassiska Bayernklädsel och de har tysk öl(!!!!!!!!). Äntligen fick strupen svalkas med ordentlig öl!  Den var dessutom gratis… :)

 

 

 

As expected it was very rainy today and thereby it will be no pictures of birds or such in today’s blog. But, we would like to show you some pictures of what we are doing when not ringing. Eating.

 

We went to Qinhuangdao and visited a large buffet. A huge hall for about 500 people, with an immense amount of food to choose from. We were assigned a table with an electric grill. Then it was time to start picking what we would like to eat from many different tables. Anything you could imagine out of meat, fish, vegetables, sushi, fruit etc etc. fantastically good, but it was not the best! The restaurant happens in fact to be German, or it is Chinese since it only is Chinese food served, but the waitresses are dressed in classic Bayern dress’s and they have German beer(!!!!!!!). Finally got the throat rinced with proper beer! It was free by the way… :)

 

 

 

Ett utav många bord med alla möjliga delikatesser! 
On out of many tables with hundreds of delicacies!

 

 

 

När man väl bestämt sig för vad man vill äta, är det bara att slänga på det på grillen som är inbyggd i bordet man blivit tilldelad. 
When decided what to eat, you just throw it on the BBQ which is inbuild in the table. 
 
 
 
 
 
Gratis god tysk öl? Ja tack!
Free good German beer? Yes please!
 
 

// Marcus
 
 

Very important people! (2013-05-26)

Regn och blåst under natten gjorde att det inte kändes direkt spännande att stiga upp. Men av erfarenhet så kan Beidaihe fågelstation alltid bjuda på något spännande. Så även idag! Första rundan gav en, av den nu mera dagliga arten, manchurisk cettia. Men det var på andra rundan som det verkligen slog till med en kinesisk sångare! Härlig liten pippi som mycket väl skulle kunna gå förbi som kungsfågelsångare om det inte vore för att den lockar så pass flitigt under hanteringen.

 

 

 

 

 

 
KFS? Njae inte riktigt, men nästan. En mycket sliten kinesisk sångare som borde vara på häckplats. Skämmes!
Pallas's? Nope not really, but almost! A very worn Chinese Leaf Warbler that should be on breeding sites right now!
 
 
 
 
 
Kan det vara så att det är våra nya japanska nät som gör det möjligt för dessa gynnare att fastna i näten?!
Is it so that it's thanks to our new japanese nets that these fellows get stuck in the net?!
 
 
 

Vid ”the other base” satt en manchurisk smygsångare(eller va fanken de nu heter på svenska, Bradypterus thoracicus davidi i vart fall) och sjöng för fullt. När den nu satt så nära näten borde det inte vara en match att fånga fågeln, kan man tycka. Det hade det nog inte varit heller, om det varit så att vi fått fånga den. Men ”very important people”(politikerna som äger parken) var tvungna att åka omkring i parken, och vi fick därmed inte vistas vid de bortre näten. Bandspelarna fick istället stå vid ”this base” och sjunga för fullt i förhoppningen om att locka dit smygfisen. Men den ville ej låtsas om dessa.

 

Under eftermiddagen kom det in ett kallt och tråkigt regnoväder(dock dumt att klaga när det är regndag nummer sju sedan bloggens start i vår) som kommer att hålla i sig i minst en dag till. Därav kan rapporteringen om ringmärkningen här bli lätt gles de kommande dagarna.

 

 

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

10

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

7

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

3

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

2

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

KINESISK SÅNGARE / CHINESE LEAF WARBLER /四川柳莺

1

STÖRRE HACKSPETT / GREAT SPOTTED WOODPECKER /大斑啄木鸟

1

TRISTRAMSPARV / TRISTRAM’S BUNTING / 白眉鹀

1

MANCHURISK CETTIA / MANCHURIAN BUSH WARBLER / 日本树莺

1

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA. WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

1

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

1

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

1

ROSENB.PAPEGOJNÄBB / VINOUS-THR. PARROTBILL / 棕头鸦雀

1

Totalt / Total / 总数

31

 

 

 

 

Rain and wind during the night, made it hard to get up in the morning. But thanks to the experience of this wonderful spring we know that Beidaihe Bird Observatory always offer something exciting. So even today! The first round gave one, of the now more daily species, Manchurian Bush Warbler. But it was the second round that it really struck with a Chinese Leaf Warbler! Lovely little birdie who could well pass as a Pallas’s Leaf Warbler if it were not for that it calls so diligently during the process.

 

At "the other base" a Baikal Bush Warbler (Bradypterus thoracicus davidi) were sitting and sang in full power. As it sat so close to the nets, it should not be a match to catch the bird, one might think. It had probably not been that either, if it was so that we were allowed to capture it. But "very important people" (the politicians who owns the park) had to drive around in the park, and we were therefore not allowed staying at those nets. The MP3s were instead standing at "this base" and playing at max in the hope of attracting Mr Bush. But it did not seems to care about these.

 

In the afternoon it came a cold and dull rainfall (however silly to complain when it's the seventh day of rain since starting the blog this spring) that will persist for at least another day. Hence, the reporting of the banding might be scarce in the coming days.

 

 

// Marcus


Uno har redan cett en tundra, fick nog och åkte hem...(2013-05-25)

Nattens regn gjorde att morgonen inte kändes, eller för den delen blev så het som man kunnat önska såhär på Unos sista dag. Dumt att klaga dock med bland annat en manchurisk cettia och en tundrapiplärka i näten. Ett knippe bruna törnskator tittade förbi i näten, och eftersom det var Unos sista dag så fick han därmed plocka ur samtliga ur näten.

 

 

 

 

Vårens tredje tundrapiplärka, gjorde första rundan till dagens trevligaste.
The third Pechora pipit for this spring. 
 
 
 
 
 
Tundrapiplärkan hade förstås hjälp utav manchuriska cettian för att göra första rundan till den mest spännande. 
The Pechora Pipit got some help from the Manchurian Bush Warbler, to make the first netround the most exciting.
 
 
 
 
 

Morgonen flöt på i ett lagom tempo fram till klockan åtta. Då sprang det liksom rakt in i väggen o därefter togs nio fåglar fram till klockan elva. Därav gjorde vi som fåglarna och vilade i väntan på lunchen.

 

 

 

En outfärgad rosenfink var en utav få fåglar som fångades efter klockan åtta. För att göra den lite mer spännande, lägger vi ut en bild på den upp och ner. 
A Common Rosefinch was one out of few birds that were caught efter eight o' clock. To make it more exciting we give you a picture of it upside down. 
 
 
 
 
Videsångare fångas fortfarande dagligen.
Radde's Warbler are still caught daily.

 

 

 

 

 

Ryktet gick att en människa avlidit nere på stranden utav en hajattack. Efter noggrannare klargörelse handlade det inte om en människa som låg död på stranden, utan en val som strandat. Språkbristen gjorde eftermiddagen mycket dramatisk, och den strandade valen var för övrigt borta när ett besök där gjordes under kvällen.

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

 

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

30

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

17

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

11

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

6

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

3

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

3

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

2

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

1

MANCHURISK CETTIA / MANCHURIAN BUSH WARBLER / 日本树莺

1

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

1

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

1

TUNDRAPIPLÄRKA / PECHORA PIPIT / 北鹨

1

ROSENFINK / COMMON ROSEFINCH / 普通朱雀

1

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

1

Totalt / Total / 总数

80

 

 

// Marcus


Tango(rum) med en starr (2013-05-24)

En disig och lugn morgon = acro-morgon! Känslan var att det kändes väldigt hett och nu bara måste första starrsångaren komma in i nätet. Både acrocephalus i mångfald och den första starrsångaren satt i näten som väntat. Det var väldigt uppskattat utav Uno som åker imorgon, då detta var en utav hans målarter.

 

 

 

 

En utav vårens mest efterlängtade fåglar. Första starrsångaren kom något sent, jämfört med förra årets första fångade 17 maj. 
One of the spring's most wanted bird. The first Pallas's Grasshopper Warbler came a little bit late compared to last year when the first were caught on May 17.
 
 
 
 
 

En annan målart han saknade var vattenhöna. Det löste sig på det dramatiska viset i form av att när näten skulle kollas kom en vattenhöna flygande under ett utav näten. Efter mycket hets och ett par försök i att fånga den, flög den sin kos men återfanns därefter i dammen intill märkplatsen.

 

 

Värt att nämna är förstås att vårens andra amursångare fångades.  En mycket rolig dag som kommer bli svår att toppa!

 

 

 

Årets andra tangorum!
The second Manchurian Reed Warbler for this spring!

 

 

I övrigt så besöktes Qinhuangdao för att bland annat frisera Bo och Marcus. Bo blev fin.

 

 

 

Mustasch-maffian med aspirant till vänster. Detta innan friseringen.
The mustache-maffia with an aspirant to the left. This was before going to the barber. 
 
 
 
 
 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

32

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

24

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

9

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

6

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

6

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

5

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

4

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA. WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

3

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

3

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

3

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

2

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

2

STARRSÅNGARE / PALLAS’S GRASSHOPPER WARBLER / 小蝗莺

2

KUNGSFISKARE / COMMON KINGFISHER / 普通翠鸟  

2

ORIENTALISK TRASTSÅNGARE /ORIENTAL REED WAR./ 东方大苇莺

2

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

1

AMURSÅNGARE / MANCHURIAN REED WARBLER /

1

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

1

SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM / SCHRENCK’S BITTERN / 紫背苇鳽

1

Totalt / Total / 总数

109

 

 

 

A misty and calm morning = acro-morning! The feeling was that it felt very good and now the first Pallas’s Grasshopper Warbler just had to get into the net. Both acrocephalus in diversity and the first Pallas’s Grasshopper Warbler sat in the nets as expected. It was very appreciated since Uno is leaving tomorrow, and this was one of his goal-species. Another species he missed was the White-breasted Waterhen. After a dramatic turn of event he got that species to. We were going to checj the nets when the water hen came flying under one of the nets. After a few attempts to capture it, it flew off but was rediscovered thereafter in the pond next to the ringing site.

 

 

Worth mentioning is of course that the spring's second Manchurian Reed Warbler was caught.

A very fun day that will be hard to match!

 

 

 

Except from the ringing a visit to Qinhuangdao was made, where Bo and Marcus got their hair cut. At least Bo’s hair turned out fine…

 

 

 

// Marcus


Den har jag cett förr! (2013-05-23)

Oavsett om man vill eller inte så närmar vi oss slutet på säsongen med stormsteg. Men ännu är det inte slut! Varken på kvantitet eller kvalité! Första rundan bjöd som vanligt på godingar som blånäktergalar, rubinnäktergalar och drillnäktergalar. Då fångades även dagens ovanligaste i fågel i form utav en manchurisk cettia. Då Marcus fångat denna art tidigare, men den gången en stor hane, vägrade han till en början att tro på de andras övertygelse om fågelns arttillhörighet. Mancurisk cettia har nämligen en otroligt stor könsdiforism. Dagens cettia hade en vinge på 62mm och vägde 11,9 gram att jämföra med förra årets fågel med en vinge på 77mm med vikten 20,3 gram!! 

 
 
 
 
 
En liten manchurisk cettia.
An indeed small Manchurian Bush Warbler.
 
 
 
 
 

Ytterligare en läcker gulstreckad sångare fångades. 

Another beautiful Yellow-streaked Warbler was caught during the morning. 

 

 

 
 
Dagens verkliga pajas var förstås härfågeln som fångades på sista rundan. 
The clown of the day was of course the Hoopoe.
 
 
 
 
 
Ännu fångas dessa skönheter. En adult hona rubinnäktergal.
Still we find these beauties in the net. Adult female Siberian Rubythroat.
 
 
 
 
 
 
Två fåglar fångades under sista rundan. Den ena var härfågeln ovan, den andre var denne schrenks dvärgrördrom.
Two birds were caught during the last net round. One of them was the Hoopoe as shown above, and the other was this Schrenk's bittern.
 
 
 
 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

 

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

42

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

36

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

35

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

24

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

13

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

10

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

9

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

8

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

6

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

6

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

5

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

4

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

4

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

2

ORIENTALISK TRASTSÅNGARE /ORIENTAL REED WAR./ 东方大苇莺

2

HÄRFÅGEL / HOOPOE / 戴胜

1

GULSTRECKAD SÅNGARE/YELLOW-STREAKED WARBLER/棕眉柳莺

1

SIBIRISK FLUGSNAPPARE / DARK-SIDED FLYCATCHER / 乌鶲

1

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

1

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

1

MANCHURISK CETTIA / MANCHURIAN BUSH WARBLER / 日本树莺

1

SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM / SCHRENCK’S BITTERN / 紫背苇鳽

1

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

1

DRILLNÄKTERGAL / RUFOUS-TAILED ROBIN / 红尾歌鸲

1

Totalt / Total / 总数

215

 
 
 
 
 
// Marcus

Ett knippe bruna törn till, Yippie...(2013-05-22)

I mars och början utav april klagade man på kylan. I maj är det svårt att klaga på vädret då det är väldigt skönt att vistas här. Men svensk som man är så måste man ju klaga på något. Därav skulle vi vilja säga, trots att jag aldrig trodde att denna punkt skulle nås, att vi är väldigt trötta på brun törnskata. De har förstört våra händer de senaste veckorna och verkar vilja göra det för en tid framåt. Hela 221 individer har ringmärkts i maj, och fler lär det bli!

 

 

 

Wang Jingbo ringmärker sin favoritfågel rödnäbbad blåskata, medan Hong Yu behandlar de mindre populära bruna törnskatorna. 
Wang Jingbo ringing his favorite bird the Red-billed Blue Magpie, while Hong Yu taking care of the less populair Brown Shrikes. 

 

 

 

 

Man fångar även de fantastiskt vackra nordsångarna.
There is also a lot of the fantastic Arctic Warblers.
 
 
 
 

Engelsmannen Ray hälsade på en sväng för att se om vår fångst stämde överens med vad han sett i fält. Uno lämnar Beidaihe på lördag och blev hoppfull när Ray berättade att han observerat en starrsångare under gårdagen. Både Ray och Uno har under dagen och gårdagen noterat ett inflöde utav rördromar. Både kinesisk och schrenks dvärgrördrom har setts inte allt för långt ifrån märkplatsen och förhoppningsvis hälsar någon utav dessa, eller båda för den delen, på i näten.

 

 

Årets första sibiriska flug fångades i en annars relativt lugn morgon, om man bortser från de där mordiska bruna törnskatorna…

 

 

Årets första grå flug. Nae va? Men sibirisk flugsnappare kan nog kallas för ostasiens motsvarighet för grå flug.
First Dark-sided Flycatcher of the year

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

21

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

16

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

13

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

4

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

4

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

4

GLASÖGONFLUGSNAPPARE / ASIAN BROWN FLYC. / 北灰鹟

3

ORIENTALISK TRASTSÅNGARE /ORIENTAL REED WAR./ 东方大苇莺

3

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

2

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

2

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

2

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

2

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

2

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

1

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

1

DRILLNÄKTERGAL / RUFOUS-TAILED ROBIN / 红尾歌鸲

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

ROSENFINK / COMMON ROSEFINCH / 普通朱雀

1

TRISTRAMSPARV / TRISTRAM’S BUNTING / 白眉鹀

1

RÖDNÄBBAD BLÅSKATA / RED-BILLED BLUE MAGPIE / 红嘴蓝鹊

1

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

1

SIBIRISK FLUGSNAPPARE / DARK-SIDED FLYCATCHER / 乌鶲

1

Totalt / Total / 总数

87

 

 

In March and the early April there was a lots of complaining over the cold. In May, it's hard to complain about the weather when it's very nice and warm during the whole day. But Swedish as we are we just have to complain about something. Hence, we would like to say, even though I never thought that this point would be reached, that we are very tired of the Brown Shrike. They have destroyed our hands in the recent weeks and seem to have in mind to do it for some more time. In total 221 individuals have been ringed in May, and more will come!

 

The Englishman Ray visited us during the morning to see if our catch was consistent with what he has been observing in the field. Uno leaves Beidaihe on Saturday and was hopeful when Ray told us that he had observed a Pallas's Grasshopper Warbler yesterday. Both Ray and Uno have been, during yesterday and today, quoted an inflow of bitterns. Both Yellow and Schrenck's Bittern was seen not too far from the ringing site and hopefully some of these will pay a visit in the nets.

 

 

The first Siberian fly trapped in an otherwise relatively quiet morning, apart from those murderous Brown Shrikes…

 

 

// Marcus


28 arter på en dag! (2013-05-21)

Första rundan var riktigt spännande med många arter och många till antalet. Men redan då insåg vi att de skulle bli många bruna törnskator vilket inte alltid är så uppskatat(se bild). Vid första rundan stöttes även en vaktel, men denne ville ej gå in i näten.

 

 

 

 

En brun törnskata har smaskat i sig lite nagelband.
A Brown Shrike have tasted some cuticle.

 

 

 

 

Stor blandning på fåglarna är alltid trevligt, och den första orientaliska trastsångaren samt den första tigertörnskatan gjorde oss väldigt glada! Att vi äntligen fångade en rödkindad sparv gjorde inte stämningen till den sämre. Nedan följer ett knippe bilder från dagens minst sagt trevliga fångst!

 

 

 

 

 

Kinesisk trastångare med sin dolk.
Oriental Reed Warbler with its dagger. 
 
 
 

 

En tigel! Tigertörnskata.
Tiger Shrike.
 
 
 
 
 
Äntligen satt den i nätet! Rödkindad sparv.
Finally we got it in the net! Chestnut Eeared Bunting.
 
 
 
 
 
Talogoxe? Nix inte till utseendet, men sången kan minst sagt vara klurig!
Great tit? Nope, not that hard to tell when looking at it but the song can be quite hard to distinguish
 
 
 
 
 
 
Men allas favorit fågel är förstås rosenbröstad papegojnäbb.
Everyones favorite is of course the Vinous-throated Parrotbill.

 

 

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

 

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

45

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

24

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

16

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

14

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

11

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

9

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

8

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

8

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

5

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

4

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

4

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

4

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

3

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

3

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

3

ROSENB.PAPEGOJNÄBB / VINOUS-THR. PARROTBILL / 棕头鸦雀

2

DRILLNÄKTERGAL / RUFOUS-TAILED ROBIN / 红尾歌鸲

2

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

2

TIGERTÖRNSKATA / TIGER SHRIKE / 形态特征

1

TRÄDÄRLA /  FOREST WAGTAIL / 山鶺鴒

1

ORIENTALISK TRASTSÅNGARE /ORIENTAL REED WAR./ 东方大苇莺

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

1

GLASÖGONFLUGSNAPPARE / ASIAN BROWN FLYC. / 北灰鹟

1

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA / STEJNEGER’S STONECHAT / 黑喉石䳭

1

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

1

RÖDKINDAD SPARV / CHESTNUT-EARED BUNTING / 赤胸鹀

1

ROSENFINK / COMMON ROSEFINCH / 普通朱雀

1

Totalt / Total / 总数

177

 

 


Illegal fångst allt för vanligt! (2013-05-20)

En sak vi noterat som ett problem är att vi har för få påsar kontra hur många arter man fångar per runda. Under första rundan togs relativt mycket fågel, 37 individer fördelat på 17 arter. Inte dåligt för att vara 20 maj! Som önskat fångades en drillnäktergal i vimlet utav blånäktergalar :)

 

 

 

 

En utav dagens snygga blånäktergalar!
One of todays many beautiful Siberian Blue Robins. 
 
 
 
 
 
Svartbrynad rörsångare har inte riktigt kommit igång på allvar, men här gestaltas en individ i vart fall.
Black-browed Reed Warbler have not yet reached its peak, but hopefully pretty soon. 
 
 
 
 
 
 

Efter ringmärkningen unnade vi oss lite skådning i den andra delen utav Beidaihe. Eftersom det var varmt och soligt, så var det väldigt lugnt. Men vi fann ett par illegala fångstnät i fruktträdgården. På grund utav incidenten mellan de illegala fågelfångarna och undertecknad för ett par veckor sedan, vågade vi inte ta ner näten. Men därefter stötte vi på Mark Andrews som är en ökänd nätbrännare. Han tillkallade journalister från Qinhuangdao som tog bilder på Mark när han demonstrativt bröt av nätstolpar och brände nät. Illegal fångst är ett problem som tyvärr är allt för vanligt i Kina. Miljontals fåglar dör varje år till följd utav den illegala fångsten. Därav är det viktigt att det uppmärksammas.

 

 

 

Illegala fångstnät i Beidaihe. 
Illegal mist nets in Beidaihe. 

 

 

 

Under kvällen kom Bo tillbaka från Beijing, som tyckte att det var skönt att vara tillbaka i det svalare klimatet.

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

10

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

9

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

7

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

6

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

5

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

4

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

4

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

4

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

4

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

3

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

3

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

3

GLASÖGONFLUGSNAPPARE / ASIAN BROWN FLYC. / 北灰鹟

2

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

2

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

1

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

1

DRILLNÄKTERGAL / RUFOUS-TAILED ROBIN / 红尾歌鸲

1

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

1

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

1

Totalt / Total / 总数

71

 
 
 
 
 

One thing we noticed as a problem, is that we have too few bags versus how many species we catch per round. During the first round it was relatively many birds, 37 individuals in 17 species. Not bad for being on May 20th! As wanted to, we caught a Rufous-tailed Robin among all the Siberian Blue Robins :)

 

After banding we gave ourselves some time for birding in the other parts of Beidaihe. Since it was warm and sunny, it was very calm and quiet. But we found a couple of illegal nets in the orchard. Because of the incident with the illegal bird catchers Marcus had a couple of weeks ago, we did not dare take down the nets. But then we came across Mark Andrews who is a notorious net burner. He summoned some journalists from Qinhuangdao who took pictures of Mark when he ostentatiously broke the net poles and burned the nets. Illegal catching of birds is a problem that unfortunately is way too common in China. Millions of birds die each year from the illegal catching. Hence it is important to be noticed!

 

During the evening Bo came back from Beijing, which said it was good to be back in the cooler climate!

 

 

// Marcus


Thunder and lightning! (2013-05-19)

Är man bortskämd, eller varför känns det som att det är en alldeles för lugn dag när man fångar över 80 fåglar. Kanske beror det på ett jämt flöde, som gör att antalet fåglar per runda inte är utav högre kvantitet.

Taigasångarna verkar inte vilja ta slut, inte heller de bruna törnskatorna. Men det är trevligt att de inte sviker, eller det beror på vem man frågar och främst vilken utav de två nämnda arterna man syftar på!

Första rundan är som vanligt blånäktergalarnas arena, men frågan är: vart tog drillnäktergalarna vägen? Vi fångade två ex den 15 samt att ett par stycken observerades i fält samma dag, men därefter har de inte visat sig över huvud taget. Är de förbi, eller får vi ett kärt återseende under morgondagen?

 

Under eftermiddagen så regnade det och åskade. Må det ha varit för att upprätthålla status quo då Bosse åkte till Beijing för möten, men återkommer imorgon eftermiddag.

Imorgon tror vi på sorghophilus!

 

 

 

 

Taigaflugsnapparen fångas fortfarande, idag hela sju stycken!
The Taiga Flycatcher is still to be found in the nets, today it was at total seven of them. 
 
 
 
 
En gissning på vilken art som sitter inne på denna vingformel?
Give a guess to which species this wingfomula belongs to!
 
 
 
 
Nu när provtagningen på fåglarna efter H7N9-viruset är igång, gäller det att vara rätt utrustad...
Now when the sampling from the birds started, looking for the H7N9 virus, it's important to be properly equipped...

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

16

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

11

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

9

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

8

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

7

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

4

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

3

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

3

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

3

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

3

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

3

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

3

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

2

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

2

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

2

ROSENB.PAPEGOJNÄBB / VINOUS-THR. PARROTBILL / 棕头鸦雀

2

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

1

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

1

Totalt / Total / 总数

83

 

 

 

Are we spoiled, or why do we feel that it is far too calm even a day when catching more than 80 birds. Perhaps it's an even flow, which makes the number of birds per round to a not so high quantity.

The Yellow-browed Warblers do not seem to come to an end, neither does the Brown Shrikes. But it's nice that they do not let us down, or it depends on who you ask and which of the two aforementioned species you talk about…

The first round is as usual the Siberian Blue Robins arena, but the question is: where did the Rufous-tailed Robins go? We caught two of them at the 15 of may and a few were observed in the field that day, but then they have not showed up at all. Are they gone, or will we have a happy reunion tomorrow?

 

During the afternoon it rained and thundered. May it have been to maintain the status quo when Bo left to Beijing for meetings. He will return at tomorrow afternoon.

 

 

Tomorrow we believe in sorghophilus in the nets!

 

 

 

// Marcus


烤肉! (2013-05-18)

Denna kalla morgon gav oss dåliga minnen från de blåsiga dagarna i april. Desto bättre var artdiversiteten, även om det var under cirka två rundor som det verkligen fångades fågel.

 

 

 

 

En sibirisk piplärka var en utav de trevliga arterna som fångades idag...
An Olive-backed Pipit was one the goddies that were captured today...

 

 

 

 

Eftersom lördagen inte hade så mycket att erbjuda fågelmässigt, tog vi oss friheten att besöka parken tillsammans med Wang Jingbo. Han visade oss runt i djurparken, vilken är tämligen intressant att jämföra med svensk standard…

 

 

 

Inte något man förväntar sig att stöta på bakom buskarna när man är ute o skådar i parken...
Not something you expect to run in to when you're out birdwatching in the park...

 

 

 

 

 
 
Under kvällen togs en tripp till Qinhuangdao där vi förtärde ett trevligt mål 烤肉 (Kǎoròu=grillat kött).
During the evening we took a trip Qinhuangdao where we ate some nice 烤肉 (Kǎoròu=BBQ)

 

 

 

Imorgon finns det risk för regn, men förhoppningsvis blir det något flerfågel än denna dag.

 

För övrigt så fångades ytterligare två kungsfågelsångare även idag :)

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

11

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA. WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

8

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

8

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

8

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

5

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

4

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

4

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

3

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

3

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

2

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

2

SIBIRISK PIPLÄRKA / OLIVE-BACKED PIPIT / 树鹨

1

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

1

TRISTRAMSPARV / TRISTRAM’S BUNTING / 白眉鹀

1

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

1

GRÅKRONAD HACKSP. / GREY-CAPPED PYGMY W.PE. / 小啄木

1

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

1

GLASÖGONFLUGSNAPPARE / ASIAN BROWN FLYC. / 北灰鹟

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

Totalt / Total / 总数

66

 

This cold morning gave us bad memories of the cold and windy days of April. Better than Apirl is indeed the diversity in species, even if it was only for about two rounds as it really were caught any birds. Since this Saturday did not have much to offer in terms of bird, we took the liberty to visit the park together with Wang Jingbo. He showed us around at the zoo, which is kind of interesting to compare with the Swedish standard...

 

 

Tomorrow there is a risk of rain, but hopefully it will be some more birds than this day.

 

Worthy to mention, since it was mention in yesterday’s post, it was caught two Pallas’s Leaf Warbler even today :)

 

 

// Marcus


SATAN MAN!!! (2013-05-17)

Som sig bör var Bosse snabbast iväg på mopeden under morgonen och hamnade en bit framför Unos och min moped. Vi såg att Bosse slängde sig av mopeden i en väldig hast och rullade in bland buskarna till det första nätet. Ut ur från nätplatsen kommer gamle Bo med en sibirisk trast i näven. En gammal hane dessutom. Dramatik på morgonkvisten!!

 

 

 

 

Vårens kanske snyggaste fågel?
The most beutiful bird this spring?

 

 

I övrigt var det i vanlig ordning en lugn dag med många arter. Denna dag innehöll dock två överraskningar! Vid sista rundan, när nätet över ån återigen skulle tas upp efter att en fin bro installerats över bäcken, satt en svartnackad gylling i det första nätet. Detta är förstås en fågel som alltid uppskattas, både i fält och i hand.

 

 

 

 

 

Under senaste veckan har svartnackade gyllingar både hörts med dess vackra sång, men också observerats. idag flög den första in i näten. En riktig guldklimp! 
During the last week, the Black-naped Oriole have been singing and been seen at several times. Today the first one was caught. 
 
 
 
 
 
I denna period fångas även dessa fantastiskt vackra fåglar! Nordsångare.
During this time of the year several Arctic Warblers are caught, ain't they amazing?
 
 
 
 
 

En kungsfågelsångare fångades under tredje rundan. Kan det vara så att det är den sista kungsfågelsångaren för i vår. Väldigt fascinerande om man tänker på vilket otroligt utdraget sträck arten har. Första fångades andra april, och sedan dess har 341 individer ringmärkts. Men vem vet, någon ytterligare kanske fångas under morgondagen!

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

14

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

9

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

7

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

7

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

7

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL /CHESTNUT-FLA. WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

5

ROSENB.PAPEGOJNÄBB / VINOUS-THR. PARROTBILL / 棕头鸦雀

5

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

3

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

2

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

2

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

1

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

1

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

RÖDNÄBBAD BLÅSKATA / RED-BILLED BLUE MAGPIE / 红嘴蓝鹊

1

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

1

SIBIRISK TRAST / SIBERIAN THRUSH / 白眉地鸫

1

SVARTNACKAD GYLLING / BLACK-NAPED ORIOLE / 黑枕黃鸝

1

Totalt / Total / 总数

69

 

 

 

As usual Bo was the first of us to get away on the moped during the morning, and ended up a bit in front of Uno's and my moped. We saw that Bo threw himself of the moped in a hurry and rolled into the bushes to the first net. Out from the net site Bo came out with a Siberian thrush in his hands. An old male as well. Drama in the early morning indeed!

 

 

Otherwise it was as usual a quiet day with many species. This day, however, contained two surprises! At the last round, when the net over the river would once again be taken up after a nice bridge has been installed over the creek, was a Black-naped Oriole in the first nets. Of course this is a bird that is always appreciated, both in the field and in hand.

 

A Pallas’s Leaf Warbler was captured during the third round. Could it be that it is the last one for this spring? However, it’s very fascinating if you think about how incredibly prolonged the migration for this species has been. First was captured on April 2, and since then, 341 individuals been ringed. But who knows, maybe some will be captured tomorrow!

 

 

// Marcus


Amor sköt en amur i näten åt oss! (2013-05-16)

Som vi önskade fångade vi en hel del spännande arter. Däremot var det väldigt lugnt till antalet, och hade det inte varit för flocken med glasögonfågel som flög in i näten så hade dagens resultat varit en skamsumma.

 

Vid andra rundan hängde det något mycket spännande, som fick oss att lyfta mungiporna till öronen. En amursångare! Det är för övrigt det mest positiva med att fånga så pass få fåglar. Då finns det gott om tid att studera dessa ovanliga fåglar.

 

 

 

Dagens rarris i egen hög form! Amursångare som tog en sväng in i näten vid andra rundan.
The rare bird of the day! Manchurian Reed Warbler were taken during the second round.

 

Personligen har jag jobbat i flera år på Ottenby fågelstation på Öland. Där blir man fantastiskt glad vid de få tillfällen som man fångar ortolansparv. Det ger på något vis en förhoppning om att det ändå finns hopp för artens fortgång. I Beidaihe finns det en mycket bra liknelse, då man allt för sällan fångar gyllensparv som likt ortolanen fångas i stora antal för att förtäras. Därav blir man alltid lika glad av att se att de fortfarande finns kvar i det vilda, och har klarat sig förbi delikatesjägarna i södra Kina.

 

 

 

Gyllensparven finns ännu där! 
There is still some of the Yellow-breasted Bunting left!

 

 

 

Rosenfink!
Common Rosefinch!
 
 
 
 
En riktig läckerbit! Vitstrupig stentrast!
A real beauty! White-throated Rock Thrush!
 
 
 

Under kvällen hamnade vi på finmiddag med ordförande för Beidaihe ornotologiska förening. Där diskuterades mycket om fågelstationens framtid. Ett ämne som är mycket viktigt!

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

73

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

5

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

5

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

3

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

3

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

2

ROSENFINK / COMMON ROSEFINCH / 普通朱雀

2

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

2

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

2

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

1

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

1

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

1

VITSTRUPIG STENTRAST / WHITE-TROATED ROCK THR. / 白喉磯鶇

1

GYLLENSPARV / YELLOW-BREASTED BUNTING / 黄胸鹀

1

AMURSÅNGARE / MANCHURIAN REED WARBLER /

1

MUGIMAKIFLUGSNAPPARE / MUGIMAKI FLYC. / 鸲姬鹟

1

Totalt / Total / 总数

104

 

 

 

 

// Marcus


Vilse på tundran...(2013-05-15)

15 maj. Andra hälften utav maj börjar med att direkt visa upp sin karakteristiska sida med få fåglar och många arter. Typiskt för perioden är även att, bland mycket annat, lundsångare, nordsångare, träsksångare och drillnäktergalar är de som tas i näten, så även idag.

 

 

 

 
Drillnäktergalen berättar för oss att vi nu är inne på slutspurten.
The Rufous-tailed robin tells us that we are now on the last part of our journey.
 
 
 
 
 
Sibirisk lundsångare poserar fint.
Two-barred Warbler showing off in a strict pose.
 
 
 
 
 
Träsksångaren, kungen av nedersta våden.
The Lanceolated Warbler, king of the lowest net-curtain.
 

 

 

 

Även idag fångades en intressant piplärka. När den plockades fram ur påsen och det konstaterades att det var en tundrapiplärka, gick det upp ett ljus för oss. Gårdagens mongolpiplärka var förstås inte en stor mongolpiplärka, utan även den en trevlig liten tundrapiplärka. Nu i efterhand är det mycket lätt att skratta åt fågelns tydliga  handpenneprojektion, och vi får säga som sig bör ”att även den bästa gör misstag”. Tack och lov att vi lever i det moderna samhället där man kan dokumentera fåglarna med foton och dylikt, så att man lätt kan göra ordning på sina misstag.

 

Imorgon får vi hoppas att det trillar in många roliga arter, som är lätta att bestämma… :)

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA. WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

7

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

5

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

5

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

5

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

4

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

3

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

2

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

2

TALGOXE / GREAT TIT / 大山雀

2

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

2

DRILLNÄKTERGAL / RUFOUS-TAILED ROBIN / 红尾歌鸲

2

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

2

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

2

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

2

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

1

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

1

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

1

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

1

TUNDRAPIPLÄRKA / PECHORA PIPIT / 北鹨

1

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

1

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

1

Totalt / Total / 总数

52

 

 

 

May 15. Second half of May begins with showing off its characteristic side with few birds but many species. Typical for the period is also, among many other species, that Two-barred Warbler, Arctic Warbler, Lanceolated Warbler and Rufous-tailed Robin are the kind of species whom is found in the nets, so even today.

 

Also today it was caught an interesting pipit. When it was picked out of the bag and it was found out that it was a Pechora Pipit, it got up a light for us. Yesterday’s Blyth’s Pipit of course, was not a large Blyth’s Pipit, but also that a nice and small Pechora Pipit. In retrospect, it is very easy to laugh at the bird's now very obvious projection, and we say as one always says in this kind of situations "that even the best make mistakes." Thankfully, we live in a modern society where one can document the birds with photos and such, so that one can easily make up for their mistakes.

 

Tomorrow, we hope it will drop down many funny species, which are easy to determine... :)

 

// Marcus


Dvieargspiove (2013-05-14)

Under en sen nätrunda strax inpå natten upptäcktes en orientnattskärra som flög omkring ovanför näten. Förhoppningen om att den skulle sätta sig var hög, men sannolikhten kändes låg. Näten var tomma på vägen in genom gatorna, men på vägen tillbaka satt där något stort och mörkt i näten. Nattskärran! En riktig stor och mörk snygging!

 

 

 

Evil eye!
 
 
 
 
 
Morgonen fortsatte med intressanta inslag i näten då första rundan levererade, inte bara årets första träsksångare, utan även årets första kinesiska smygsångare!

 

 

 

 
Efter att diskret bevakat oss i flera timmar så fastnade den kinesiska smygsångare i ett utav näten. 
President Bush took a visit in Beidaihe. Chinese Bush Warbler.

 

 

 

Därefter trodde man att det lugnat ner sig och att resten utav märkdagen skulle ägnas åt glasögonfågel, men icke! En kinatrast och en tundrapiplärka nätades och dagens artrikedom var ett faktum!

 

 

 

 
Den är Inte lik guldtrast!
It does not look like White's Thrush!
 
 
 
 
 
Fin fågel den där tundrapiplärka!
Such a beautiful bird the Pechora pipit!

 

 

Under eftermiddagen tog de som hade tid(Uno) en tripp till stranden. Där var det livat, med trevliga arter som rödhalsade snäppor, sandlöpare, tereksnäppor, mongolpipare ”och en massa annat gott!”. Helt oväntat tillsammans med småspovarna stod där en dvärgspov! Med tidvattnet kom den allt närmre och närmre för att tillslut visa upp sig fint.

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

69

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

69

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

36

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

11

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

6

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

4

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

4

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

4

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

3

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

3

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

2

TALGOXE / GREAT TIT /大山雀

2

PILFINK / TREE SPARROW / 麻雀

1

ORIENTNATTSKÄRRA / GREY NIGHTJAR / 普通夜鹰

1

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

1

KINESISK SMYGSÅNGARE / CHINESE BUSH WARBLER /中华短翅莺

1

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

1

KINATRAST / CHINESE THRUSH /宝兴歌鸫

1

TAIGAHÖK / JAPANESE SPARROWHAWK / 日本松雀鷹

1

TUNDRAPIPLÄRKA / PECHORA PIPIT / 北鹨

1

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

1

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

1

Totalt / Total / 总数

223

 

 

 

 

During a late net round, not to long time before midnight a Grey Nightjar was discovered flying around above the nets. The hope that it would fly into the nets was high, but expectations were low. The nets were empty on the way through the net streets, but on the way back sat there, something big and dark in the networks. The Nightjar! A really big and dark beauty!

 

 

The morning continued with interesting species in the nets as the first round was made. Not just the first Laneolated Warbler, but also the first Chinese Bush Warbler!

 

 

Then we thought that it was about to get calmed down and the rest of the ringing for the day would be devoted to White-eyes, but no! A Chinese Thrush and a Pechora Pipit flew into the nets and today's great diversity of species was a fact!

 

In the afternoon, the ones that hade the time (Uno), a trip to the beach. There it was enlivened, with nice species as Red-necked Stints, Sanderlings, Terek Sandpipers, Lesser Sand Plover "and a lot of other good things". Unexpectedly, along with the Whimbrels there was a Little Curlew! With the tide it came increasingly closer and closer to finally show off a bit.

 

// Marcus

 


Sumpen... (2013-05-13)

Nu när det är tämligen varmare än vad som beskrivits i tidigare blogginlägg (ursäkta för alla klagomål), går det nu att sova med öppet fönster. Detta resulterade i att man vaknade mycket tidigt av att det var ett väldigt fågelliv. Härligt! Det kunde endast resultera i en god fångstdag konstaterades det innan första rundan. Det stämde mycket riktigt, och flertalet fåglar inklusive ett tiotal morgonpigga bruna törnskator plockades på första rundan. Därefter fortsatte dagen i ett skönt tempo. Stora mängder(verkligen stora mängder) med glasögonfågel rörde sig ovanför nätgatorna, men endast en flock på 52 brunsidiga glasögonfåglar nätades. Eller som Wang Jingbo uttryckte det:”Quite many many many many white-eyes!”.

 

 

 

 

Dagens clownfågel, brunsidig glasögonfågel.
The clown of the day, a Chestnut-flanked Whiteeye
 
 
 
 
En utav dagens verkliga snyggingar! En vitbrynad narcissflugsnappare.
The beauty of the day: A male Yellow-rumped Flycatcher. 
 
 
 
 
Uno med ett leende på läpparna efter att ha släppt dagens sista bruna törnskata.
Uno with a smile on his face after let go of the last Brown shrike of the day.
 
 
 

I övrigt var det en häftig dag med många videsångare och blånäktergalar. Årets två första tjocknäbbade sångare blev ringmärkta. Något som dock inte ville bli ringmärkt var den träsksångaren som satt intill näten och sjöng för glatta livet under förmiddagen, helt ointresserad utav näten(fullt förståeligt dock).

 

 

 

 

Årets första tjocknäbbade sångare!
The first Thick-billed Warbler for this spring!
 
 
 
 
 

Efter kvällens nätuppsättning gicks en runda strax efter att mörkret lagt sig. I sista nätet på vägen tillbaka satt en dvärgsumphöna. Läcker!

 

 

 

 

En mycket ovanlig fågel i fångsten i form av en dvärgsumphöna med Manchuriet som bakgrund. 
A very rare species in the nets in form of a Baillon's Crake with Manchuria in the background. 

 

 

 

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

52

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

47

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

40

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

28

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

19

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

16

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

7

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

6

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

6

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

2

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

2

TRISTRAMSPARV / TRISTRAM’S BUNTING / 白眉鹀

2

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA / STEJNEGER’S STONECHAT / 黑喉石䳭

2

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

2

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

2

DVÄRGSUMPHÖNA / BAILLON’S CRAKE / 小田鸡

1

GRÅRYGGAD TRAST / GREY-BACKED THRUSH/ 灰背鸫

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 双斑绿柳莺

1

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

1

RÖDBRUN SPARV / CHESTNUT BUNTING / 栗鹀

1

Totalt / Total / 总数

239

 
 
 
 
 
 

 

Now when it’s rather warmer compared to what earlier have been described in the previous blog posts (sorry for all complaints), one can now sleep with the window open. This resulted in that we woke up very early in the morning that it was a very loud birdlife. Lovely! It could only result in a good catch today, which was confirmed after the first round. A numerous birds including a dozen of Brown Shrikes were picked in the first round. Then the day continued in a comfortable pace. Large amounts (really large quantities) with White-eyes flied above the nets, but ”only” a flock of 52 White-eyes flew in to the nets. Or as Wang Jingbo choosed to call it: "Quite many many many many white-eyes".

 

Otherwise, it was a fun day with many Radde’s Warbler and Siberian Blue Robins. The first two Thick-billed Warbler was ringed. Something that didn’t want to be ringed was the Lanceolated Warbler who was sitting next to the nets and happily sang during the morning, totally indifferent to the nets (quite understandable though).

 

After taking up the nets during the evening, proceeded a round just after darkness had settled. In the last net-line on the way back sat a Baillon’s Crake. Awesome!

 

 

 

// Marcus


Idag var det de brunas törn... (2013-05-12)

Tänka sig att det skulle bli en sådan fördelaktig dag i fångsten! En mycket svettig dag för samtliga i personalen. Men man skulle kunna säga att det är jobbigt på olika sätt och vis. För undertecknad som mest sitter och fotograferar fåglarna, är självklart tålamod och uthållighet från träsmak något som sätts på prov. För de övriga som springer i näten för att brottas med de 52(!!!) bruna törnskatorna, som ringmärktes, är det kampen om att inte få nagelbanden sönderslitna som gäller.

 

 

Utöver den helt fantastiska dagen i näten hördes en tundrapiplärka vid den bortre nätplatsen. Den tog en fin runda och lockade villigt, dessvärre endast för Bos öron.

 

 

Nä, varför beskriva denna dagen i ord när man kan visa bilder? Här kommer därför ett axplock med bilder från dagens trevliga fångst!

 

Glöm inte att spana in dagens fångstsummering, med bland annat hela 33 tristramsparvar! Att jämföra med förra årets totalt 48 stycken!

 

 

 

putti nutti. MEN DET ÄR FEL! De är fullkomligen livsfarliga!
 
 
 
 
Ett knippe blåhakar gjorde tillvaron ännu trevligare!
 
 
 
 
Mmmmmmu(gimaki)mma! Finbesök utav årets första mugimakiflugsnappare. 
 
 
 
 
Näten vid ån är oundvikliga även för en sibirisk beckasin!
 
 
 
 
Forsärlan är inte allt för vanlig i fångsten, men allt för välkommen! En snygg hane!
 
 
 
 
Dagens verkliga sköning är förstås göktytan. Inte allt för lätt att fotografera när huvet rör sig som en orm under hela prosseduren. 
 
 
 
 
 
 
Mustasch-maffian från bingsmarken bulkar bruna törnskator och en göktyta. 

 

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

115

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

52

TRISTRAMSPARV / TRISTRAM’S BUNTING / 白眉鹀

33

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

20

RÖDBRUN SPARV / CHESTNUT BUNTING / 栗鹀

16

TAIGAFLUGSNAPPARE / 红喉姬鹟 / TAIGA FLYCATCHER

15

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / 冕柳莺 / EASTERN CROWNED WARBLER

11

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

10

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

8

BLÅHAKE / BLUETHROAT / 蓝喉歌鸲

8

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLY./ 白眉姬鹟

6

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

5

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

5

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

4

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

3

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

3

SIBIRISK BECKASIN / PIN-TAILED SNIPE / 針尾田鷸

1

SIBIRISK PIPLÄRKA / OLIVE-BACKED PIPIT / 树鹨

1

GULBRYNAD SPARV / YELLOW-BROWED BUNTING / 黄眉鹀

1

GÖKTYTA / WRYNECK / 蚁䴕

1

FORSÄRLA / GREY WAGTAIL / 灰鹡鸰

1

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA / STEJNEGER’S STONECHAT / 黑喉石䳭

1

GLASÖGONFLUGSNAPPARE / ASIAN BROWN FLYC. / 北灰鹟

1

MUGIMAKIFLUGSNAPPARE / MUGIMAKI FLYC. / 鸲姬鹟

1

Totalt / Total / 总数

322

 

 

 

 

 

Who knew that it would turn in to such a great day for catching birds! A very sweaty day for the whole crew. But you could say that it is tough in different ways. Marcus is mostly sitting and photographing birds and it’s, obviously, patience and perseverance from his back to get killed from sitting down all day(…) that is put to the test. For the others who run in the nets in order to fight with the 52 (!) Brown Shrikes, which was ringed today, it is the struggle not to get their fingered eaten.

 

 

Besides the absolutely amazing day in the nets a Pechora Pipit flew by over by the other base. It took a fine round and called frequently, unfortunately only for Bos ears.

 

 

Nah, why describe this day in words when you can show pictures? So here is a selection of photos from today's nice catch!

 

Do not forget to check out the summary of the day, including 33 Tristram’s Bunting! Compared with last year's total of 48 pieces!

 

 

 

 

// Marcus

 


Back on the blog! (2013-05-11)

Äntligen är vi tillbaka på bloggen. Tiden har varit känslig och många vaga besked har gjort att vår försiktighet varit stor. Nu ter sig allt vara i hamn och vi kommer att provta fåglarna som fångas här i Beidaihe. 
 
Senast det rapporterades om ringmärkning i denna blogg såg det ut såhär vid märkplatsen: 
 
 
 
2013-04-15
 
 
 
 
Nu har det hänt ett och annat och ser numera ut likt bilden nedan.
 
 
2013-05-11
 
 
 
Därav har anströmningen utav nya arter anlänt till Beidaihe, och en del utav dem har tagit vägarna förbi näten. För att inte behöva skriva en bok om den senare tidens händelser. Låter jag ett par bilder återge hur den senaste veckan sett ut!
 
 
 
 
Taigaflugsnappare tillsammns med deras vän vitbrynad narcissflugsnappare.
Two Taiga Flycatcher together with their friend Yellow-rumped Flycatcher.
 
 
 
 
Vår käre hus-kungsfiskare på besök!
Our dear homie the Kingfisher
 
 
 
 
En arg orientalisk dvärguv.
An angry Oriental Scoops Owl
 
 
 
 
Trevliga emberizor så som tristramsparv fångas i maj månad. 
A very pleasent emberiza as the Tristram's bunting is caught during may.
 
 
 
 
En annan är rödbrun sparv!
Another one is the Chestnut bunting
 
 
 
 
En utav de mer ovanliga inslagen i fångsten, gulstreckad sångare.
One of the rarer birds in the nets, Yellow-streaked Warbler.
 
 
 
 
Men den är inte riktigt lika ovanlig i Beidaihe som denna svartvingade nålfågel!
But it's not as rare as the Black-winged Cuckooshrike!
 
 
 
 
 
Alcedo oriolus? (svartnackad gylling/Black-naped Oriole)
 
 
 
 
Undertecknad med två, för Beidaihe, trivialare arter. Rubinnäktergal och blånäktergal. Båda arterna är i Sverige starkt eftertraktade och har hög grad mystik omkring sig. Det förtjänar de gott och väl, hur triviala de än må vara här!
Marcus with two, for Beidaihe, trivial species. Siberian Rubythroat and Siberian Blue Robin. Both species are very coveted in Europe which these beauties deserves to be that, nomather how common they are here.
 
 
 
 
 
 
 
Fångstsummering för 2013-05-11
 
 

TAIGASÅNGARE

82

RÖDBRUN SPARV

8

GRÅHUVAD SPARV

7

ÖSTLIG KRONSÅNGARE

6

TAIGAFLUGSNAPPARE

4

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA

3

BRUNSÅNGARE

3

KUNGSFÅGELSÅNGARE

3

DVÄRGSPARV

3

VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE

2

GULBRYNAD SPARV

2

VIDESÅNGARE

2

SIBIRISK PIPLÄRKA

2

BRUN TÖRNSKATA

2

TRISTRAMSPARV

1

ORIENTDVÄRGUV

1

GLASÖGONFLUGSNAPPARE

1

RUBINNÄKTERGAL

1

Totalt

133

 
 
 
 
 

 

Finally we are back on the blog. Time has been sensitive and many vague statements made our caution important. Now everything seems to be pretty much back to normal, and we will take samples from the birds that are caught here in Beidaihe.

 

 

Last time it was reported on ringing in this blog, it looked like in picture number one on the ringing site. Lately it has happened a few things and now looks like picture number two

 

 

It has made the migration of the birds going on in a high speed. In order to not have to write a book about the recent events, I let a few pictures reflect what the past week looked like!

 
 
 
// Marcus

3-10 maj. Lite märkresultat

Vi har som sagt kunnat ringmärka lite under perioden 3 till 10 maj. De första dagarna gav relativt stora mängder, medan de sista väldigt få. Som mest märktes 349 fågel, första dagen efter uppehållet. Totalt har 1075 fågel märkts dessa dagar under blogguppehållet. Dagssummor kommer här:

Maj 1075
3 349
4 184
5 276
6 116
7 76
8 29
10 45

Nedan följer också en sammanställning över vilka arter som fångats under perioden. Marcus kommer säkert att lägga in bilder på några av juvelerna (han och Uno Malm är ute o skådar nu). Inte minst på den gulstreckade sångare vi tog den 5 maj. Fågeln hittades i fält på kvällen då den även hördes locka. Skönt, för de är inte lätta att skilja från en liten videsångare, även i handen. Ny märkart för Beidaihe var också den svartvingade nålfågeln som fångades 7 maj.
Fr o m i morgon kommer Beidaihe fågelstation att ingå i provtagningar av fågel för att följa utvecklingen av det nya fågelviruset i Kina. Utrustning har körts hit från Beijing. Så allt är förberett för provtagningar. //Bo

Radetiketter Antal av RING     Radetiketter Antal av RING
TAIGASÅNGARE 510     黄眉柳莺 510
DVÄRGSPARV 167     小鹀 167
GRÅHUVAD SPARV 87     灰头鹀 87
KUNGSFÅGELSÅNGARE 69     黄腰柳莺 69
ÖSTLIG KRONSÅNGARE 40     冕柳莺 40
BRUNSÅNGARE 33     褐柳莺 33
MANDARINMES 22     黄腹山雀 22
ORIENTDVÄRGUV 21     红角鸮 21
TRISTRAMSPARV 16     白眉鹀 16
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA 13     黑喉石䳭 13
RUBINNÄKTERGAL 11     红喉歌鸲 11
VIDESÅNGARE 10     巨嘴柳莺 10
GULBRYNAD SPARV 9     黄眉鹀 9
TAIGAFLUGSNAPPARE 8     红尾伯劳 8
BRUN TÖRNSKATA 8     红喉姬鹟 8
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE 8     白眉姬鹟 8
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB 6     树鹨 6
SIBIRISK PIPLÄRKA 6     棕头鸦雀 6
BLÅNÄKTERGAL 4     蓝歌鸲 4
DRILLSÅNGARE 3     北灰鹟 3
GLASÖGONFLUGSNAPPARE 3     淡脚柳莺 3
KINESISK PUNGMES 2     普通翠鸟 2
PRAKTSPARV 2     中华攀雀 2
GRÅRYGGAD TRAST 2     黄喉鹀 2
KUNGSFISKARE 2     灰背鸫 2
GULSTRECKAD SÅNGARE 1     棕眉柳莺 1
TAIGAHÖK 1     家燕 1
KINESISK BULBYL 1     日本松雀鹰 1
SIBIRISK LUNDSÅNGARE 1     灰头绿啄木鸟 1
GRÅSPETT 1     红胁蓝尾鸲 1
LADUSVALA 1     星头啄木鸟 1
GRÅKRONAD HACKSPETT 1     沼泽山雀 1
SKATA 1     大斑啄木鸟 1
ENTITA 1     黑眉苇莺 1
STÖRRE HACKSPETT 1     白头鹎 1
BLÅSTJÄRT 1     暗灰鹃鵙 1
SVARTVINGAD NÅLFÅGEL 1     双斑绿柳莺 1
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE 1     喜鹊 1
Totalt 1075     Totalt 1075

Lite uppehåll (2013-05-02)

Halli hallå goda vänner!
 
Äntligen har Bo och Uno kommit till Beidaihe. Utöver ett fungerande internet hade de med sig beskedet att vi äntligen kan börja ringmärka igen. Dessvärre är det oklart med folket i Beijing huruvida märkningen kommer kunna fortgå eller inte. För att undvika problem och att hamna i kläm med kinerserna, kommer bloggen tillsvidare att ligga nere. Men håll ut, då det i sinom tid kan komma dyka upp ett blogginlägg om vår fantastiska tid i Beidaihe!
 
För att kompensera för de dagar nätet legat nere kommer här en snabb resumé i bilder.
(Dessvärre kan vi endast ladda upp ett par bilder per dag. Internet fungerar inte riktigt som man kanske vill att det ska göra)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinesisk trast smaskar mask i friendship.
 
 
 
 
Insträckande svartvit kärrhök vid lighthouse point
 
 
 
 
I friendship hotels trädgård återfanns en och annan taigaflugsnappare.
 
 
 
 
 
Valborg kändes en gnutta ensamt men tack vare en vitbrynad narcissflugsnappare så gladdes även Marcus under tisdagen.
 
 
 
 
 
 
Dvärguvar spelar för fullt i parken.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår käre vän kungsfiskaren undrar varför inga nät där finns att flyga in i!
 
 
 
 
 
 
Finally Bo and Una arrived, and they also brought almost fully functional internet. 
 
Due to the situation we are in here in Beidiahe. we will stop writing in this blog for a while. But hopefully we can update it soon about our wonderful time here in eastern China. 

To compensate for the last days absent of the blog, we will put up some pictures from last days. But have patients. Internet doesn't work as one might want it to do...
 
 
Take care!
 
 
/ Bo, Uno, Marcus
 

RSS 2.0