Thunder and lightning! (2013-05-19)

Är man bortskämd, eller varför känns det som att det är en alldeles för lugn dag när man fångar över 80 fåglar. Kanske beror det på ett jämt flöde, som gör att antalet fåglar per runda inte är utav högre kvantitet.

Taigasångarna verkar inte vilja ta slut, inte heller de bruna törnskatorna. Men det är trevligt att de inte sviker, eller det beror på vem man frågar och främst vilken utav de två nämnda arterna man syftar på!

Första rundan är som vanligt blånäktergalarnas arena, men frågan är: vart tog drillnäktergalarna vägen? Vi fångade två ex den 15 samt att ett par stycken observerades i fält samma dag, men därefter har de inte visat sig över huvud taget. Är de förbi, eller får vi ett kärt återseende under morgondagen?

 

Under eftermiddagen så regnade det och åskade. Må det ha varit för att upprätthålla status quo då Bosse åkte till Beijing för möten, men återkommer imorgon eftermiddag.

Imorgon tror vi på sorghophilus!

 

 

 

 

Taigaflugsnapparen fångas fortfarande, idag hela sju stycken!
The Taiga Flycatcher is still to be found in the nets, today it was at total seven of them. 
 
 
 
 
En gissning på vilken art som sitter inne på denna vingformel?
Give a guess to which species this wingfomula belongs to!
 
 
 
 
Nu när provtagningen på fåglarna efter H7N9-viruset är igång, gäller det att vara rätt utrustad...
Now when the sampling from the birds started, looking for the H7N9 virus, it's important to be properly equipped...

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

16

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

11

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

9

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

8

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

7

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

4

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

3

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

3

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

3

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

3

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

3

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

3

TRÄSKSÅNGARE / LANCEOLATED WARBLER / 矛斑蝗莺

2

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

2

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

2

ROSENB.PAPEGOJNÄBB / VINOUS-THR. PARROTBILL / 棕头鸦雀

2

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

1

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

1

Totalt / Total / 总数

83

 

 

 

Are we spoiled, or why do we feel that it is far too calm even a day when catching more than 80 birds. Perhaps it's an even flow, which makes the number of birds per round to a not so high quantity.

The Yellow-browed Warblers do not seem to come to an end, neither does the Brown Shrikes. But it's nice that they do not let us down, or it depends on who you ask and which of the two aforementioned species you talk about…

The first round is as usual the Siberian Blue Robins arena, but the question is: where did the Rufous-tailed Robins go? We caught two of them at the 15 of may and a few were observed in the field that day, but then they have not showed up at all. Are they gone, or will we have a happy reunion tomorrow?

 

During the afternoon it rained and thundered. May it have been to maintain the status quo when Bo left to Beijing for meetings. He will return at tomorrow afternoon.

 

 

Tomorrow we believe in sorghophilus in the nets!

 

 

 

// Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0