Sumpen... (2013-05-13)

Nu när det är tämligen varmare än vad som beskrivits i tidigare blogginlägg (ursäkta för alla klagomål), går det nu att sova med öppet fönster. Detta resulterade i att man vaknade mycket tidigt av att det var ett väldigt fågelliv. Härligt! Det kunde endast resultera i en god fångstdag konstaterades det innan första rundan. Det stämde mycket riktigt, och flertalet fåglar inklusive ett tiotal morgonpigga bruna törnskator plockades på första rundan. Därefter fortsatte dagen i ett skönt tempo. Stora mängder(verkligen stora mängder) med glasögonfågel rörde sig ovanför nätgatorna, men endast en flock på 52 brunsidiga glasögonfåglar nätades. Eller som Wang Jingbo uttryckte det:”Quite many many many many white-eyes!”.

 

 

 

 

Dagens clownfågel, brunsidig glasögonfågel.
The clown of the day, a Chestnut-flanked Whiteeye
 
 
 
 
En utav dagens verkliga snyggingar! En vitbrynad narcissflugsnappare.
The beauty of the day: A male Yellow-rumped Flycatcher. 
 
 
 
 
Uno med ett leende på läpparna efter att ha släppt dagens sista bruna törnskata.
Uno with a smile on his face after let go of the last Brown shrike of the day.
 
 
 

I övrigt var det en häftig dag med många videsångare och blånäktergalar. Årets två första tjocknäbbade sångare blev ringmärkta. Något som dock inte ville bli ringmärkt var den träsksångaren som satt intill näten och sjöng för glatta livet under förmiddagen, helt ointresserad utav näten(fullt förståeligt dock).

 

 

 

 

Årets första tjocknäbbade sångare!
The first Thick-billed Warbler for this spring!
 
 
 
 
 

Efter kvällens nätuppsättning gicks en runda strax efter att mörkret lagt sig. I sista nätet på vägen tillbaka satt en dvärgsumphöna. Läcker!

 

 

 

 

En mycket ovanlig fågel i fångsten i form av en dvärgsumphöna med Manchuriet som bakgrund. 
A very rare species in the nets in form of a Baillon's Crake with Manchuria in the background. 

 

 

 

 

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

52

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

47

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

40

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

28

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

19

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

16

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

7

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

6

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

6

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

2

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

2

TRISTRAMSPARV / TRISTRAM’S BUNTING / 白眉鹀

2

SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA / STEJNEGER’S STONECHAT / 黑喉石䳭

2

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

2

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

2

DVÄRGSUMPHÖNA / BAILLON’S CRAKE / 小田鸡

1

GRÅRYGGAD TRAST / GREY-BACKED THRUSH/ 灰背鸫

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 双斑绿柳莺

1

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

1

RÖDBRUN SPARV / CHESTNUT BUNTING / 栗鹀

1

Totalt / Total / 总数

239

 
 
 
 
 
 

 

Now when it’s rather warmer compared to what earlier have been described in the previous blog posts (sorry for all complaints), one can now sleep with the window open. This resulted in that we woke up very early in the morning that it was a very loud birdlife. Lovely! It could only result in a good catch today, which was confirmed after the first round. A numerous birds including a dozen of Brown Shrikes were picked in the first round. Then the day continued in a comfortable pace. Large amounts (really large quantities) with White-eyes flied above the nets, but ”only” a flock of 52 White-eyes flew in to the nets. Or as Wang Jingbo choosed to call it: "Quite many many many many white-eyes".

 

Otherwise, it was a fun day with many Radde’s Warbler and Siberian Blue Robins. The first two Thick-billed Warbler was ringed. Something that didn’t want to be ringed was the Lanceolated Warbler who was sitting next to the nets and happily sang during the morning, totally indifferent to the nets (quite understandable though).

 

After taking up the nets during the evening, proceeded a round just after darkness had settled. In the last net-line on the way back sat a Baillon’s Crake. Awesome!

 

 

 

// Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0