SATAN MAN!!! (2013-05-31)

 

Vid frukost, allt för tidigt för att egentligen kunna tänka, kan man åtminstone drömma om huruvida det kommer att bli en givande morgon eller ej. Det är väldigt svårt att förutse vid denna tid på året, men det är i vart fall otroligt spännande att gå första rundan!

Denna var dock till en besvikelse med endast tre fåglar utav arterna sibirisk lundsångare, nordsångare och en ringmärkt talgoxe. Därav tänkte man sig att det skulle bli lugnt och inte en allt för exalterande dag. MEN ACK så fel man kunde ha! Vid runda nummer två observerades en mingtrast. Den satt mycket fint och sjöng glatt för oss och bjöd med andra ord på något som kallas för drömobs. På med bandspelarna i förhoppning om att mingen skulle reagera på den. Trastar brukar vara väldigt svåra att få ner, när de sjunger för fullt uppe i trädtopparna. Denna unga hane hade dock hormonerna på rätt inställning, för vår del, denna morgon och störtdök rakt mot bandaren för att då fastna i nätet! En fantastisk syn i form utav en galen Bo Petersson som flög fram genom nätgatan som en projektil till nätet där trasten satt. Snabbt plockades fågeln ut, följt utav ett glädjeubel som hördes ändå till Kim Jong-un på andra sidan Bohai.

 

 

Ta del utav glädjens bilder här nedan!

 
 
 
 
Inte var dag man ser gamle Bo springa, men idag flög han som en gevärskula fram till nätet med mingtrasten.
Not everyday you see old Bo running, but today he flew like a missile to the net were the Grey-sided Thrush where.
 
 
 
 
Ingen kommentar behövs...
No comment needed...
 
 
 
 
 
Fåglarna var få, men fantastiskt häftiga! Här en härfågel.
I allways hooped to catch a hoopoe, now I've catch two. 
 
 
 
 
 
När vi kom till Beidaihe såg det ut såhär. 2013-03-20
When we arrived to Beidaihe it looked like this.
 
 
 
 
 
 
När Marcus nu lämnar Beidaihe är vyn mot märkplatsen likt denna. 2013-05-29
When Marcus now leaves Beidaihe, the view over the ringing site is like this.
 
 
Mingelöl till frukosten för att fira den fina mingtrasten!
Mourning the last morning and celebrating the Grey-sided Thrush with a beer to breakfast!
 
 
 
 
 

Jag vill tacka Beidaihe fågelstation, ringmärkningscentralen i Stockholm, alla er som läst vår kära blogg och inte minst Bo Petersson för denna vår.

Dock är uppdateringarna inte helt slut, utan Bo kommer att rapportera under den sista veckan som troligen kommer att innehålla många spännande arter!

 

Avslutningsvis vill jag citera min farfar och därmed säga ”Det här skall vi inte minnas, det här skall vi göra om!

Jag tror dock att det blir svårt oavsett om man återser Beidaihe, att inte minnas just denna vår.

 

 

Tack!

 

Marcus Danielsson

 
 
 
 
 

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

5

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

1

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

1

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

1

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

1

MINGTRAST / GREY-SIDED THRUSH / 褐头鸫

1

HÄRFÅGEL / HOOPOE / 戴胜

1

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

1

ORIENTDVÄRGUV / ORIENTAL SCOPS OWL / 红角鸮

 

Totalt / Total / 总数

12

 
 
 
 

At breakfast, way too early to really be able to think, you can at least dream about whether it will be a rewarding morning or not. It is very difficult to predict at this time of year, but it is in any case very exciting to go first round!

This, however, was a disappointment with only three birds out of Two-barred Warbler, Artic Warbler and a ringed great tit. It was envisaged that there would be quiet and not an overly thrilling day. BUT so wrong we were! In round number two it was observed a Grey-sided Thrush. It sat very nicely and sang happily for us, and you could call it a dream observation. We put on MP3s in hope that the thrush would react to it. Thrushes are usually very difficult to get down, when they sing at full in the treetops. This young male hormones, however, had the right attitude, for our part, this morning and plunged straight for the MP3 to get stuck in the net on the way! An amazing sight in form of a fanatical Bo Petersson whom flew by the nets as a projectile to the net where the thrush sat. Quickly picked the bird out, followed out of a victory scream which was heard all the way to Kim Jong-un on the other side of Bohai.

 

 

Check out the pictures of joy above!

 

 

 

 

I want put out a thank to Beidaihe Bird Observatory, the Bird Ringing Center in Stockholm, all of you whom have read our beloved blog and not least to say Bo Petersson for this spring.

However, the updates are not completely ended, Bo will report during the last week that is likely to contain many interesting species!

 

Finally, I quote my grandfather, and say "This should not be remember, this should be done again!

However, I think it will be difficult, regardless if I see Beidaihe again, not to remember just this spring.

 

 

Thank you!

 

Marcus Danielsson

 

 

 
 
 

Kommentarer
Postat av: Jocke

Har varit grymt kul att följa er. Sjukt läckra bilder har ni bjudit på.

/ Jocke

2013-05-31 @ 19:26:17

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0