Illegal fångst allt för vanligt! (2013-05-20)

En sak vi noterat som ett problem är att vi har för få påsar kontra hur många arter man fångar per runda. Under första rundan togs relativt mycket fågel, 37 individer fördelat på 17 arter. Inte dåligt för att vara 20 maj! Som önskat fångades en drillnäktergal i vimlet utav blånäktergalar :)

 

 

 

 

En utav dagens snygga blånäktergalar!
One of todays many beautiful Siberian Blue Robins. 
 
 
 
 
 
Svartbrynad rörsångare har inte riktigt kommit igång på allvar, men här gestaltas en individ i vart fall.
Black-browed Reed Warbler have not yet reached its peak, but hopefully pretty soon. 
 
 
 
 
 
 

Efter ringmärkningen unnade vi oss lite skådning i den andra delen utav Beidaihe. Eftersom det var varmt och soligt, så var det väldigt lugnt. Men vi fann ett par illegala fångstnät i fruktträdgården. På grund utav incidenten mellan de illegala fågelfångarna och undertecknad för ett par veckor sedan, vågade vi inte ta ner näten. Men därefter stötte vi på Mark Andrews som är en ökänd nätbrännare. Han tillkallade journalister från Qinhuangdao som tog bilder på Mark när han demonstrativt bröt av nätstolpar och brände nät. Illegal fångst är ett problem som tyvärr är allt för vanligt i Kina. Miljontals fåglar dör varje år till följd utav den illegala fångsten. Därav är det viktigt att det uppmärksammas.

 

 

 

Illegala fångstnät i Beidaihe. 
Illegal mist nets in Beidaihe. 

 

 

 

Under kvällen kom Bo tillbaka från Beijing, som tyckte att det var skönt att vara tillbaka i det svalare klimatet.

 

 

Dagens ringmärkning / todays ringing:

 

 

BLÅNÄKTERGAL / SIBERIAN BLUE ROBIN/ 蓝歌鸲

10

BRUN TÖRNSKATA / BROWN SHRIKE / 红尾伯劳

9

TAIGASÅNGARE / YELLOW-BROWED WARBLER / 黄眉柳莺

7

TAIGAFLUGSNAPPARE / TAIGA FLYCATCHER / 红喉姬鹟

6

TJOCKNÄBBAD SÅNGARE / THICK-BILLED WARBLER/ 厚嘴苇莺

5

BRUNSÅNGARE / DUSKY WARBLER / 褐柳莺

4

DRILLSÅNGARE / PALE-LEGGED WARBLER/ 淡脚柳莺

4

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

4

VITBRYNAD NARCISSFLUGSN./ YELLOW-RUMPED FLYC./ 白眉姬鹟

4

SVARTBRYNAD RÖRS. / BLACK-BROWED REED WARB. / 黑眉苇莺

3

SIBIRISK LUNDSÅNGARE / TWO-BARRED WARBLER / 暗绿柳莺

3

ÖSTLIG KRONSÅNGARE / EASTERN CROWNED WARBLER / 冕柳莺

3

GLASÖGONFLUGSNAPPARE / ASIAN BROWN FLYC. / 北灰鹟

2

NORDSÅNGARE / ARCTIC WARBLER / 极北柳莺

2

BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL / CHESTNUT-FLA.WHITE-EYE/ 红胁绣眼鸟

1

RUBINNÄKTERGAL / SIBERIAN RUBYTHROAT / 红喉歌鸲

1

DRILLNÄKTERGAL / RUFOUS-TAILED ROBIN / 红尾歌鸲

1

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING / 灰头鹀

1

VIDESÅNGARE / RADDE’S WARBLER / 巨嘴柳莺

1

Totalt / Total / 总数

71

 
 
 
 
 

One thing we noticed as a problem, is that we have too few bags versus how many species we catch per round. During the first round it was relatively many birds, 37 individuals in 17 species. Not bad for being on May 20th! As wanted to, we caught a Rufous-tailed Robin among all the Siberian Blue Robins :)

 

After banding we gave ourselves some time for birding in the other parts of Beidaihe. Since it was warm and sunny, it was very calm and quiet. But we found a couple of illegal nets in the orchard. Because of the incident with the illegal bird catchers Marcus had a couple of weeks ago, we did not dare take down the nets. But then we came across Mark Andrews who is a notorious net burner. He summoned some journalists from Qinhuangdao who took pictures of Mark when he ostentatiously broke the net poles and burned the nets. Illegal catching of birds is a problem that unfortunately is way too common in China. Millions of birds die each year from the illegal catching. Hence it is important to be noticed!

 

During the evening Bo came back from Beijing, which said it was good to be back in the cooler climate!

 

 

// Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0