Wuey en wedig KFS morgon! (2013-04-12)

Då jag är svensk ska jag väl i vanlig ordning kommentera vädret. Det var kallt under morgonen, men en helt klar himmel gav oss aningar om att det kunde bli en varm och intressant dag. Det blev det! Vid halv nio var näten torra och fina och kungsfågelsångarna började trilla in. Det fortsatte de med hela vägen in i mål, lunch, och det blev en kalasdag! Utöver de hela 58 kungsfågelsångarna togs ett och annat trevligt som dvärgsävsparv och talgoxe...

 

I denna värme är ju en promenad alldeles förträfflig. Det kan dock nämnas att det är en väldig skillnad på att gå omkring i parken, och att gå nere vid havet. Blåsten som kylts ner utav det kalla Bohai skär som knivar genom jackan. Nu börjar det dock bli så spännande nere på stranden att det är det värt! Enorma mängder skrattmås står och håller ställningar nere på stranden. Än så länge är det dock ingen större ansamling med vadare, men en och annan orientspov tillsammans med styltlöpare tävlar om vem som når högst på sina spiror. Svartbente strandpiparen är inte med i den tävlingen utav förklarliga skäl, men det är den klart vanligaste vadararen på stranden och den börjar nu ses i stora ansamlingar.

 

 

 

Strandens riktiga bjässe Orientspov (Numenius madagascariensis) ute på en flygtur. Intressant latinskt namn för övrigt...

 

 

 

Är man hungrig nog så letar man med hela huvet under vattnet. Styltlöpare (Himantopus himantopus).

 

 

 

 

 

Kvällens nätuppsättning kan lätt klassificeras som den klart varmaste nätuppsättningen. Strax under 10 grader Celsius gjorde att man nästan, men bara nästan, ville ta av sig ett par plagg.

Morgondagen måste bli bra! Varmt och fint väder långt söder ut borde vara ett optimalt läge för de sträckande fåglarna. Det återstår att se!

 

 

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

58

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

6

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

4

TALGOXE / GREAT TIT /大山雀

2

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

1

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

1

BERGFINK / BRAMBLING / 燕雀

1

DVÄRGSÄVSPARV / PALLAS’S REED BUNTING / 苇鹀

1

Totalt / Total / 总数

74

 

 

Since I am Swedish I will as usual make a comment on the weather. It was cold in the morning, but a completely clear sky gave us a glimpse that it could be a warm and interesting day. So it was! At half past eight the nets were dry and fine and the Pallas’s leaf warblers started to fall into the nets. It continued all the way to lunch, and it became a grrrreat day! In addition to the 58 Pallas’s leaf warblers were one or two birds such as Pallas’s reed bunting and some Great tits...

In this warmth a walk is just excellent. It should be mentioned that there is a vast difference between walking around in the park, and walk by the sea. The wind that cooled out of the cold Bohai cut like knives through the jacket. Now it begins, however, be so exciting on the sand flats that it's worth it! Huge amounts gull stands on the beach and seems to have everything under control, even the Chinese tourists. So far, however, no significant accumulation of waders, but some Far-eastern curlews together with Black-winged stilts are competing whom is reaching the highest on their spiers. The Kentish plover is not in the race, for obvious reasons, but it is by far the most common wader bird on the sand flats and it starts now be seen in large aggregations.

 

This evening can easily be classified as clearly the warmest night so far. Just below 10 degrees Celsius made us almost, but only almost, to want to take off a few garments.

Tomorrow should be good! Hot and nice weather far south should be an optimum position for the birds to migrate. We’ll se!

 

 

// Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0