Värme(gött), KFS, Jin shan fields och Light house point! (2013-04-02)

Äntligen lite värme! Under dagen kom onekligen våren till Beidaihe! Fjärilar och vi själva flög omkring i Beidaihe utav lycka över den vackra dagen. Vid nätuppsättning var det dock kallt, och man fick försiktigt ta bort frosten för att kunna öppna de frusna näten. Redan efter första rundan togs årets första kungsfågelsångare. Den fick snart följeslagare och totalt fångades sju stycken, vilket gav den en stark tredjeplats på dagens topplacering i antalet ringmärkta fåglar. I övrigt en klart godkänd dag med över 40 fågel under morgonpasset.

 

 

 

Årets första kungsfågelsångare (Phylloscopus proregulus) i fångsten. Den tog inte lång tid på sig att hoppa in på dagens topp tre!

 

 

Efter lunch tog manskapet en tur till Jin Shan Fields och Light house point. Vid Jin Shan var det full rulle på rödstjärtar och sädesärlor. Rödtrastar och bruntrastar flög omkring i flertalet. Mest nämnvärt var förståss att det hoppade runt två sibiriska järnsparvar och en dvärgsävsparv i buskagen. Lite utav ett drömscenario på hemmafronten att få sparka i en buske, och ur den kommer en dvärgsävsparv och en sibirisk järnsparv. Här är det vardag…

 

 

 

 Dvärgsävsparv (Emberiza pallasi) spanar ut över Jin Shan fields.

 

Vid lighthouse point var det lugnt med en och annan härfågel som belägrade pointen. Men vid fiskehamnen var det full rulle på fiskemarknaden. Lokala fiskare sorterar fiskar och skaldjur ur sina nät, och man kan lätt få tag på några utav havets läckerbitar för en smärre fickpeng.

 

 

 

Lokala fiskare sorterar dagens fångst

 

Under kvällen sattes näten upp med förhoppning utav det inflöde som skedde vid ljusets sista timma. Ett par fåglar togs in och ringmärktes i lägenheten, tillsammans med kinesiska entusiaster.

 

 

 

Undertecknad ringmärker en videsparv (emberiza rustica) tillsammans med en kinesisk entusiast.

 

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

21

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

11

KUNGSFÅGELSÅNGARE / Pallas's Leaf Warbler / 黄腰柳莺

7

ROSENPAPEGOJNÄBB / VINOUS-THROATED PARROTBILL / 棕头鸦雀

4

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

3

RÖDTRAST / NAUMANN’S THRUSH / 斑鸫

1

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

1

Totalt / Total / 总数

48

 

 

 

 

Finally some heat! During the day finally the spring came to Beidaihe! Butterflies, and ourselves, were flying around in Beidaihe of luck for the beautiful day. At dawn, it was cold, and you had to carefully remove the frost to open the frozen nets. Already after the first round was the first Pallas’s leaf warbler. It soon got some friends in the nets and in total it was captured seven of them, which gave it a strong third place in today's top ranking in the number of ringed birds. Otherwise a clearly good day with over 40 birds during the morning session.

 

After lunch, the crew took a trip to Jin Shan Fields and the Light house point. At  Jin Shan it was a lot of redstarts and wagtails. Naumann’s thrush and dusky thrush flew around in minor flocks. Most significant was of course that it jumped around two Siberian accentors and a Pallas’s reed bunting in the bushes. A little bit of a dream scenario back home to kick in a bush, and out of that it comes a Siberian accentor and a Pallas’s reed bunting. Here it’s everyday...

 

At the lighthouse point, it was quiet with some hoopoes that besieged the Point. But at the fishing harbor was full speed in the fish market. Local fishermen sorted the fish and seafood from their networks, and one can easily get some seafood for a small pocket money.

 

 During the evening the nets were put up with the hope to catch the inflow that occurred at the last hour of light. A few birds were taken in and ringed in the apartment, along with Chinese enthusiasts.

 

 

// Marcus

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0