Nu får det räcka med internetproblem och blåst med för den delen!! (2013-04-18 och så lite från 17)

Nä nu får det verkligen räcka med internetstrul! Det är troligen självförvållat, då en del lyssnande på SRs ekot och SVTplays rapport utnyttjas dagligen. Hädanefter får man ta in de nyheter som DN har att erbjuda.

 

Hur som haver kommer här nedan en liten summering utav händelserna de två senaste dagarna.

 

 

Onsdag tidig morgon väcks vi utav militärskolans trumpetande. En härlig morgonsignal som avlöses med djurparkens rytande lejon. Lina var mycket nöjd med att få ha sovit en god natts sömn. Nu kliade det i skådarögonen, och en tur till märkplatsen för att inspektera näten gjordes. Marcus pratade glatt om hur trevligt det kan vara att gå till märkplatsen då det fullkomligen kan spruta med blåstjärt och emberizor på vägen dit. Dessvärre var det näst intill inga fåglar alls. Enstaka talgoxar hördes ibland de många skatornas skrik. Som tur var fick Lina glädjas att en och annan gråhuvad sparv flög omkring i vår väg.

Efter nätkollen, som såg ensamma och allt för fångstvilliga ut, tog vi en tur till risfälten. Där hade nu en del hedpiplärkor börjat anlända som flög omkring ostört över risfälten.

 

 

Hedpiplärkor (Anthus rubescens japonicus) på de gamla el-ledningarna över risfälten.

 

 

Efter lunch togs en tur mot Jin Shan fields, varpå det upptäcktes att det var låst! Vem har låst, och hur tar man sig då in?! Har aldrig varit med om att Jin shan fields är låst…

Hur som haver gick vi troligen inte miste om mycket då det var vääääldigt blåsigt och det såg mycket fågeltomt ut. Ett snabbesök till light house point, för att göra Lina bekant med lokalen, gav enbart någon enstaka blåstjärt. Ja, blåsten satte sina spår och toppen för dagen var troligen den mosnäppan som sprang omkring nere på stranden tillsammans med de svartbenta strandpiparna.

 

 

Vår käre kock  Liú Jīnmǎn gör ett redigt skrovmål åt oss, vilket är uppskattat efter en dag med hårda kalla vindar och långa skådarturer. 

 

 

Torsdagen blev lite utav en besvikelse den med, då vinden hade legat på hårt under natten och den förväntades näst intill lika fågelfattig som onsdagen. Förra årets personal Andreas och Tom tipsade om att man kunde besöka friendship hotel i närheten utav Jin shan fields, då detta var en mycket het fågellokal. Dessvärre hade inte hotellet öppnat för säsongen och besvikelsen illustreras på bilden nedan.

 

 

Lina ville så gärna bryta sig in i Friendship hotels trädgård, men Marcus vet utav erfarenhet att det där med o vistas på förbjudna ställen i kina är en direkt dålig idé...

 

 

Vi tog en sväng till parken för att spana av näten i daglig ordning. Även en vända till parkdammarna gjordes. Även detta år missuppfattade Marcus vilken del utav parken personalen har tillträdelse till, och vi blev bortförda utav vakter. En långpromenad runt komplexet blev vårt straff. Vi var inte ledsna för det, då en göktyta upptäcktes vid dessa dammar.

 

 

 

Långt inne bland grenarna satt en göktyta (Jynx torquilla)
 
 

 

 

 

Mamma, pappa, barn. Eller har vi missuppfattat något?
Årta(Anas querquedula) och smådopping(Tachybaptus ruficollis)

 

 

En intressant notis är att när det blåser så försvinner all dis och smog och bergen bortom Qinhuangdao går att se mycket bra. Det som är intressant är att vi fann att man kan se kinesiska muren ändå från Beidaihe när det är klart. Mycket häftigt! (Dock inte från månen som den korkade myten hävdar!!!)

 

 

 

Under eftermiddagen avtog förövrigt vinden och det blev riktigt varmt och gott! Även under natten kommer vindarna hålla sig lugna. Därav kommer förhoppningsvis morgondagen rapportering bli något innehållsrikare. Såvida internet fungerar…

 

 

 

Early Wednesday morning the trumpet from the military school woke us up. A beautiful morning signal, and when it’s get quiet the roaring by the lions takes over. Lina was very pleased to have got a good night's sleep. Now she couldn’t get hold on her abstinence of bird watching, and a trip to the ringing site to inspect the nets were done. Marcus talked happily about how nice it would be to go to the ringing site since it sometimes just is crowded with blutails and emberizor on the way there. Unfortunately, this was basically no birds at all. A few great tits were heard among the many magpies screams. Luckily, Lina was delighted by the appearance of some Black-faced buntings in our walking way.

After checking the nets, whom looked lonely and increasingly willing to catch birds, we took a trip to the rice fields. There had now started to arrive some Buff-bellied pipits that were flying around undisturbed over the rice fields.

 

 

After lunch we took a trip to the Jin Shan fields, whereupon it was discovered that it was locked! Who has locked it, and how do you get it unlocked?! Have never heard of that Jin shan fields are locked...

Anyway, we went probably not missing out on much since it was veeeery windy and it looked very empty of birds. A brief visit to the light house point, to make Lina familiar with the site, gave only a single blutetail. Yes, the wind left its mark and the top of the day was probably the Temminck’s Stint running around down on the beach along with the Kentish plovers.

 

Thursday was as well a bit of a disappointment, as the wind had been on quite hard during the night and it was expected as few birds as the Wednesday could offer. Last year's staff Andreas and Tom told us about that one could visit the Friendship hotel close to the Jin shan fields, as this was a very hot birding site. Unfortunately, the hotel had not opened for the season and the disappointment is illustrated in the figure above.

 

We took a walk to the park to check out the nets in a daily order. Even a visit to the park ponds was done. Even this year Marcus misunderstood what part of the park we had permission to, and we were abducted out by the guards. A long walk around the complex was our punishment. We were not sorry for it, since a Wryneck was detected next to these ponds.

 

During the afternoon the wind almost disappeared and it got really warm and comfy! Even during the night, the winds will keep calm. It will hopefully make tomorrows reporting to be slightly more comprehensive. If the internet works of course...

 

 

// Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0