Kall morgon, kul fångst, kall kväll. (2013-04-04)

När man kommer upp på morgonen och tittar ut genom fönstret, så skaffar man sig snabbt en uppfattning huruvida det kommer att bli en god fångstdag eller inte. I Beidaihe är det väldigt svårt att förutse om det kommer att bli bra eller dåligt i fångsten, såvida regnet inte väller ner förstås. Denna morgon var blåsig och kall, och det kändes inte alls som att det skulle trilla in några fåglar i näten. Men ack så fel man hade, igen. En klart godkänd dag med 49 nymärkningar, plus ex antal kontroller utav papegojnäbbarna…

Utöver de 31 blåstjärtarna som ringmärktes, så fångades även årets första kinesiska bulbyl och två gråhuvade sparvar. Bulbyler märks väldigt tydligt när den anlänt på våren, då de är väldigt högljuda i sina lockläten och sånger. Därav är det lätt att konstatera att flertalet bulbyler ankommit idag, då en och annan hörs på sina håll i parken.

 

 

Kinesisk bulbyl (Pycnonotus sinensis). Lugn och fin för en gångs skull...

 

 

 

Kungsfiskare eller blåstjärt? Det är frågan... :)

 

Vid flodmynningen flög ett gäng med ladusvalor, som troligen anlänt under dagen eller gårdagen. Även en ensam sibirisk piplärka höll till på samma lokal. Det vill nog inte dröja länge innan det är just sibiriska piplärkans lockläte som är ett utav de vanligaste man hör i fält.

 

Kvällen blev mycket kall och ruggig och vi förbereder oss på morgondagens dåliga väder. Utlovat regn och hårda vindar kommer troligen att omöjliggöra fångsten, men det är ju alltid trevligt med inomhusdagar…

 

Vi vill för övrigt hälsa vår hus-kungsfiskare välkommen tillbaka och bjuder gärna in dig på en nätrunda, eller två…eller tre....

 

 

 

BLÅSTJÄRT / RED-FLANKED BLUETAIL / 红胁蓝尾鸲

31

KUNGSFÅGELSÅNGARE / PALLAS’S LEAF WARBLER / 黄腰柳莺

8

SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT / DAURIAN REDSTART / 北红尾鸲

2

GRÅHUVAD SPARV / BLACK-FACED BUNTING /灰头鹀

2

VIDESPARV / RUSTIC BUNTING / 田鹀

2

RÖDNÄBBAD BLÅSKATA / RED-BILLED BLUE MAGPIE / 红嘴蓝鹊

1

KINESISK BULBYL / LIGHT-VENTED BULBUL /白頭鵯

1

DVÄRGSPARV / LITTLE BUNTING / 小鹀

1

PRAKTSPARV / YELLOW-THROATED BUNTING / 黄喉鹀

1

Totalt / Total / 总数

49

 

 

 

 

When you get up in the morning and look out the window, you try to get a quick idea whether it will be a good day of ringing or not. In Beidaihe it is very difficult to predict whether it will be good or bad in the catch, unless the rain is not pouring down of course. This morning was windy and cold, and it did not feel like it would be any birds in the nets. But oh, so wrong this was, again... A good day indeed  with 49 ringed birds plus as number of recoveries of parrotbills...

In addition to the 31 bluetails which was ringed it was also caught this spring’s first Light-vented bulbul and two Black-faced buntings. Bulbuls are very easy to notice when they arrive in the spring, since they are very loud in their calls and singing. Hence it is easy to conclude that many bulbuls arrived today, when one or another heard in different parts of the park.

At the rivers outlet it flew a bunch of barn swallows, which probably arrived during the day or yesterday. Even a lonely Olive-backed pipit held in the same site. It will probably not be long before it is just the Olive-backed pipits calls that is one of the most common you could hear in field.

 

The evening was very windy and a bit nippy, and we are preparing for tomorrow's bad weather. Promised rain and strong winds are likely to make it impossible to catch any birds, but it's always nice with an indoor day...

 

We would also like to greet our "house-kingfisher" welcome back, and happily invite you in on a net round, or two ... or three ....


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0