En dag på stranden (2013-04-26)

Näst intill vindstilla, och solen låg vacker vid horisonten vid soluppgången. Dessvärre gick den in bakom molnen när den nått upp på himlen. Inte gjorde det något då man kunde glädjas åt de insträckande piplärkorna och ärlorna. Från klockan 0610h och 0850h räknades det in, från strandens sydliga del, 57 sibiriska piplärkor, 8 hedpiplärkor och 23 ob.piplärka. De flesta piplärkorna kom på mycket hög höjd, och fortsatte in över parken medan vissa damp ner redan vid första skogsdungen intill bron. 13 sädesärlor, 9 gulärlor, hela 6 citronärlor samt 18 ob.ärlor sträckte över och landade först vid vassen precis intill utloppet och fortsatte sedan in mot parken. Sträcket kulminerade vi 0830h tiden, och fortsatte troligen efter det att jag slutat räkna. Men nyfikna kineser med högspelande musik, som så gärna ville undersöka min optik gjorde det omöjligt för fortsatt skådning.

Istället blev planen som sådan att tid skulle ägnas åt att fotografera vadare. Då det nu i flertalet kunde noteras rödhalsad snäppa, mosnäppa, gluttsnäppa, grönbena, tereksnäppa, mongolpipare ökenpipare m.m. Dessvärre hindrades detta utav ett dopp i flodmynningen, i ett försök att vada över denne. Därav får vi helt enkelt nöja oss med en ökenpiparbild. En utfärgad dock, inte fy skam!!

 

 

 

 

En utfärgad ökenpipare. Inte allt för vanligt på dessa breddgrader!
A Greater Sand Plover in breeding plumage. Not everday you see those on these latitudes!

 

 

 

Under eftermiddagen var det svalornas tur att sträcka in. Tyvärr inga goda siffror på detta, men stora mängder ladusvala och rostgumpsvala sträckte in över land och gick ner i parken.

 

 

 

En nyanländ ladusvala utav rasen "tytleri".
A recently arrived Barn Swallow of the subspecies "tytleri".

 

 

 

I vassen vid flodmynningen var det fullt ös på en mycket stor flock pungmesar, som var uppjagade utav en sparvhök. Flera hundra pungmesar flög för sitt liv bort från sparvhöken, och bildade ett moln utav sin flock. Inte var dag man ser ett moln med pungmes!

 

 

 

En utav väldigt många kinesiska pungmesar som håller till nere i vassen vid flodmynningen.
One out of many Chinese Penduline Tit that hang around in the reeds by the estuary.
 
 
 
 
 

Pretty much no wind and the sun were beautiful on the horizon at sunrise. Unfortunately, it went behind the clouds when it reached higher on the sky. It didn’t bother too much since one could enjoy the pipits and wagtails that were migrating just above the head. From 0610h to 0850h was counted, at the beach's southern part, 57 Olive-backed Pipits, 8 Buff-bellied Pipits and 23 unidentified pipits. Most of the pipits came at a very high altitude, and continued into the park while some got down at the first grove next to the bridge. 13 White Wagtails, 9 Yellow Wagtails, 6(!) Citrin Wagtails and 18 unidentified wagtails flew over and landed first at the reeds right next to the estuary and then continued towards the park. Migration culminated at 0830h, and probably continued after I stopped counting. But some curious Chinese youths with loudly played music, and whom were so keen to explore my optics made it impossible to continue birding.

Instead, the plan was such as that the time would be devoted to photograph waders. Since it is now to be seen Red-necked Stint, Temminck's Stint, Greenshank, Wood Sandpiper, Terek sandpiper, Lesser Sand Plover, Greater Sand Plover etc. Unfortunately it was prevented because of a swim in the estuary, in an attempt to wade across it. Hence, we simply have to put up with a picture of a Greater Sand Plover. A real beauty though!

 

During the afternoon it was the swallows time to come in from the ocean. Unfortunately no good number on this, but large amounts Barn Swallows and Red-rumped Swallows came in over land and went down in the park.

 

In the reeds by the estuary it was full speed on a very large flock Penduline Tits, who was chased by a sparrowhawk. Several hundred Penduline Tits flew for their life away from the sparrow hawk, and formed a cloud out of its flock. Not every day you see a cloud with Penduline Tits!

 

 

//Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0