Dimmig vårdag (2013-04-23)

Ett besök till Ghost valley (en ravin vid havet, relativt nära light house point, namngiven med hjälp utav Wang Jingbo då den ser spöklik ut med sina övergivna hus), tedde sig trevligt då en del svarthakade busk trillat in över land. Uppe på Jin Shan var det dock väldigt många svarthakade buskskvättor, dessa observerades dock endast genom grinden…

 

Inne i Friendship hotel garden var det väldigt tomt på fågel. Kanske berodde det på att militärerna hade parad, med full musikkår. Kanske…

 

 

Större dagsvärmaren verkade inte störas utav paraden. 
The hummingmouth didn't seemed to be distracted of the parade. 

 

 

Vid flodmynningen var det nu från ingenstans en hel del bacchushägrar som smaskade i sig flodens stora grodor.

 

 

 

En bacchushäger går på djupet för att hitta mat.
A Chinese Pond Heron is looking desperately for food. 

 

 

 

 

Vid risfältet låg under eftermiddagen en mycket tät dimma. Det var omöjligt att se marken från den högt belägna gången, som ligger precis intill risfältet. Man kunde inte ens se de högresta ägretthägrarna, som födosökte i det översvämmade fältet. Helt plötsligt kom från ingenstans något snabbt in i dimman och det enda man kunde se var dess väg den tog genom dimman, då det bildades som en stig i dimman där den flugit fram. Efter ett evigt kryssande i dimman kom den allt närmre mig, för att endast cirka 15 meter ifrån mig tvärvända rakt upp i luften ut ur dimman. Taget som ur en actionfilm (bortsett från att det inte finns så många actionfilmer med fåglar) kom en amurfalk i full fart rakt upp mot himlen, gjorde en lov och flög iväg bort från risfältet. Minst sagt en häfig uppvisning av en helt fantastiskt snygg fågel! Turligt nog häckar dessa snyggingar i parken, så jag förväntar mig fler läckra uppvisningar.

 

 

 

En dramatisk amurfalk minst sagt. 
An Amur Falcon that knows how to put on a show.

 

 

 

Efter den häftiga uppvisningen utav amurfalken, kom ett inte allt för oväntat regn. Jag började småjogga hemåt för att söka skydd i lägenheten. I mitt slöa hasande hör jag hur en grupp med människor börjar närma sig bakifrån, jag tänker förstås att det är andra personer som försöker söka skydd från regnet, och skyndar sig därmed fram genom ovädret. Jag blir omgångad (ja du läste rätt) utav det kinesiska landslaget i gång. En gnutta otippad men minst sagt lika rolig företeelse. 

 

 

 

 

A visit to the Ghost Valley (a ravine by the sea, relatively close to the light house point, named with the help of Wang Jingbo as it looks spooky with its abandoned houses), seemed nice with some stonechats that had landed there. Up at Jin Shan, it was a lot of stonechats, these were observed only through the gate thoug...

 

Inside the Friendship hotel garden it was very empty of birds. Maybe it was because that the military had a paraded with full orchestra. Just maybe...

 

In the estuary a lot Chinese Pond Heron were slurping in the river's large frogs.

 

At the rice field there was during the afternoon a very dense fog. It was impossible to see the ground from the higher walking path, which is right next to the rice field. You could not even see the Great Egrets whom were looking for food in the flooded field. All of a sudden something came out of nowhere quickly into the fog and the only thing you could see was its path it took through the fog, since it got formed as a path in the fog where it had flown. After an everlasting cruising in the fog, it came closer to me, and only about 15 meters away from me it turned straight up in the air and came out of the fog. Taken as from an action movie (aside from that there aren’t so many action movies with birds) came an Amur Falcon at full speed straight up into the sky, made a turn and flew away from the rice field. To say the least a really cool display of an absolutely amazing bird! Luckily for me they nest in the park, so I expect more performances of this kind.

 

After the extreme demonstration from the Amur Falcon, came a not too unexpected rain. I started to slowly run home to seek shelter in the apartment. In my slow shambling I heard a group of people that were approaching from behind, I thought that there were other people whom were trying to seek shelter from the rain. I was rapidly walked by of the Chinese national team in racewalking. A bit unexpected but to say the least just as fun phenomenon.

 

 

// Marcus


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0