Ett par juveler...

avslutade årets märkningar i Beidaihe. Åtminstone för oss svenskar. De lokala märkarna kommer att hålla på fram till 25 november. Fortfarande förväntas det komma fler praktsparvar för att övervintra i området och kanske andra fåglar som domherre och gråsiska. Projektet gör dock bokslut för denna höst. Lite rumphuggen, eller ska man uttrycka "slow starter" pga av det stora politikermötet, som hindrade oss att påbörja märkningarna i augusti. Nu blev hösten kort, med start i mitten av september. Sista dagen var inte särskilt stressande, men trevlig. De två juvelerna som livade upp var en (röd) bruntrast, naumanni och en svartryggad rödstjärt. Båda oerhört vackert höstfärgadade.
 
 
 
Dagens ringmärkning fram till klockan 12 bestod av följande:
 
VIDESPARV 19
PRAKTSPARV 6
BLÅSTJÄRT 2
KUNGSFÅGEL 2
BRUNTRAST, NAUMANNI 1
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT 1
PILFINK 1
DVÄRGSPARV 1
Totalt 33
 
Fortfarande dominerar videsparv, nu sedan en vecka och fortfarande trillar blåstjärtar in i näten. Blåstjärtarna tycks också kunna övervintra i området, i varje fall enstaka.
 
Höstens totala antal fåglar blev 5542 fåglar av 80 arter. Det visar på en stor mångfald av arter i Beidaihe och kanske därför området blivit så populärt bland europeiska skådare. 
 
TAIGASÅNGARE 1437   黄眉柳莺 1437
KUNGSFÅGELSÅNGARE 516   黄腰柳莺 516
GRÅHUVAD SPARV 508   灰头鹀 508
BLÅSTJÄRT 463   红胁蓝尾鸲 463
PRAKTSPARV 428   黄喉鹀 428
BRUNSÅNGARE 417   褐柳莺 417
DVÄRGSPARV 198   小鹀 198
BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL 142   红胁绣眼鸟 142
VIDESPARV 126   田鹀 126
VIDESÅNGARE 109   巨嘴柳莺 109
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE 107   黑眉苇莺 107
SIBIRISK PIPLÄRKA 97   树鹨 97
GULBRYNAD SPARV 80   黄眉鹀 80
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB 74   棕头鸦雀 74
RUBINNÄKTERGAL 70   红喉歌鸲 70
TAIGAFLUGSNAPPARE 65   红喉姬鹟 65
TRISTRAMSPARV 58   白眉鹀 58
MANDARINMES 53   黄腹山雀 53
SIBIRISK LUNDSÅNGARE 43   双斑绿柳莺 43
BERGFINK 41   燕雀 41
TALGOXE 34   大山雀 34
GRÖNSISKA 33   黄雀 33
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT 31   北红尾鸲 31
DVÄRGSÄVSPARV 27   苇鹀 27
NORDSÅNGARE 26   极北柳莺 26
TRÄSKSÅNGARE 23   矛斑蝗莺 23
GÄRDSMYG 21   鹪鹩 21
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA 21   黑喉石䳭 21
KINESISK BULBYL 20   白头鹎 20
RÖDBRUN SPARV 20   栗鹀 20
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE 17   厚嘴苇莺 17
BLÅNÄKTERGAL 17   麻雀 17
PILFINK 17   蓝歌鸲 17
KUNGSFÅGEL 16   棕眉山岩鹨 16
SIBIRISK JÄRNSPARV 16   戴菊 16
BRUN TÖRNSKATA 15   红尾伯劳 15
GRÅRYGGAD TRAST 12   灰背鸫 12
ROSENFINK 12   普通朱雀 12
ENTITA 11   沼泽山雀 11
RÖDKINDAD SPARV 10   栗耳鹀 10
DRILLNÄKTERGAL 8   红尾歌鸲 8
RÖDNÄBBAD BLÅSKATA 8   红嘴蓝鹊 8
DRILLSÅNGARE 7   淡脚柳莺 7
STJÄRTMES 7   银喉长尾山雀 7
KUNGSFISKARE 6   北灰鹟 6
BLÅHAKE 6   普通翠鸟 6
GLASÖGONFLUGSNAPPARE 6   蓝点颏 6
TAIGAHÖK 5   日本松雀鹰 5
ORIENTDVÄRGUV 5   红角鸮 5
SPARVHÖK 4   雀鹰 4
STARRSÅNGARE 4   小蝗莺 4
KINESISK SMYGSÅNGARE 4   中华短翅莺 4
STÖRRE HACKSPETT 3   大斑啄木鸟 3
GYLLENSPARV 3   北朱雀 3
SIBIRISK ROSENFINK 3   黄胸鹀 3
LÅNGSTJÄRTAD ROSENFINK 2   喜鹊 2
BRUNTRAST, EUMONUS 2   鸲姬鹟 2
SKATA 2   长尾雀 2
GRÅKRONAD HACKSPETT 2   红尾鸫 2
MUGIMAKIFLUGSNAPPARE 2   星头啄木鸟 2
KILSTJÄRTSÅNGARE 2   斑背大尾莺 2
ENKELBECKASIN 1   黑尾蜡嘴雀 1
KINESISK SNÅRSÅNGARE 1   白眉姬鹟 1
VATTENRALL 1   池鹭 1
SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM 1   牛头伯劳 1
INDISK GÖK 1   鳞头树莺 1
GRÅSPETT 1   普通秧鸡 1
GRÅHALSAD TRAST 1   山斑鸠 1
MANCHURISK STUBBSTJÄRT 1   白喉矶鸫 1
KINESISK SÅNGARE 1   长耳鸮 1
GÖKTYTA 1   淡眉柳莺 1
BACCUSHÄGER 1   灰头绿啄木鸟 1
HORNUGGLA 1   四声杜鹃 1
AMURSÅNGARE 1   紫背苇鳽 1
STÖRRE TURTURDUVA 1   山鹛 1
MINDRE MASKSTENKNÄCK 1   扇尾沙锥 1
BERGSTAIGASÅNGARE 1   煤山雀 1
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE 1   远东苇莺 1
VITSTRUPIG STENTRAST 1   云南柳莺 1
SVARTMES 1   蚁䴕 1
ROSTHUVAD TÖRNSKATA 1   白眉鸫 1
Totalt 5542   Totalt 5542
 
   
Det totala antalet fåglar under 2012 som ringmärktes, blev nära 10 000. Beidaihe brukar landa på 10-17 000 varje år. Men rekordet ligger på 25 000 fåglar.
 
TAIGASÅNGARE 2671   黄眉柳莺 2671
KUNGSFÅGELSÅNGARE 920   黄腰柳莺 920
BLÅSTJÄRT 692   红胁蓝尾鸲 692
GRÅHUVAD SPARV 638   灰头鹀 638
BRUNSÅNGARE 537   褐柳莺 537
PRAKTSPARV 449   黄喉鹀 449
BRUNSIDIG GLASÖGONFÅGEL 302   红胁绣眼鸟 302
DVÄRGSPARV 278   小鹀 278
VIDESÅNGARE 205   巨嘴柳莺 205
SVARTBRYNAD RÖRSÅNGARE 203   黑眉苇莺 203
BRUN TÖRNSKATA 179   红尾伯劳 179
TJOCKNÄBBAD SÅNGARE 166   厚嘴苇莺 166
BLÅNÄKTERGAL 154   蓝歌鸲 154
VIDESPARV 150   田鹀 150
ROSENBRÖSTAD PAPEGOJNÄBB 130   棕头鸦雀 130
TAIGAFLUGSNAPPARE 121   红喉姬鹟 121
RUBINNÄKTERGAL 114   黄腹山雀 114
MANDARINMES 114   红喉歌鸲 114
GULBRYNAD SPARV 109   黄眉鹀 109
TRISTRAMSPARV 106   白眉鹀 106
SIBIRISK PIPLÄRKA 103   树鹨 103
NORDSÅNGARE 98   极北柳莺 98
ÖSTLIG KRONSÅNGARE 93   冕柳莺 93
SIBIRISK LUNDSÅNGARE 68   双斑绿柳莺 68
ORIENTDVÄRGUV 62   红角鸮 62
DRILLSÅNGARE 55   淡脚柳莺 55
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA 51   黑喉石䳭 51
VITBRYNAD NARCISSFLUGSNAPPARE 48   白眉姬鹟 48
BERGFINK 46   燕雀 46
PILFINK 45   麻雀 45
TALGOXE 42   大山雀 42
TRÄSKSÅNGARE 40   矛斑蝗莺 40
SVARTRYGGAD RÖDSTJÄRT 39   北红尾鸲 39
GRÖNSISKA 33   黄雀 33
DVÄRGSÄVSPARV 28   苇鹀 28
KINESISK BULBYL 27   白头鹎 27
RÖDBRUN SPARV 27   栗鹀 27
GÄRDSMYG 21   鹪鹩 21
GLASÖGONFLUGSNAPPARE 20   北灰鹟 20
GRÅRYGGAD TRAST 18   灰背鸫 18
KUNGSFÅGEL 16   棕眉山岩鹨 16
ENTITA 16   小蝗莺 16
STARRSÅNGARE 16   栗耳鹀 16
RÖDKINDAD SPARV 16   沼泽山雀 16
SIBIRISK JÄRNSPARV 16   戴菊 16
ORIENTALISK TRASTSÅNGARE 15   东方大苇莺 15
DRILLNÄKTERGAL 14   红尾歌鸲 14
ROSENFINK 13   普通翠鸟 13
KUNGSFISKARE 13   红嘴蓝鹊 13
RÖDNÄBBAD BLÅSKATA 13   普通朱雀 13
MUGIMAKIFLUGSNAPPARE 11   鸲姬鹟 11
TAIGAHÖK 8   日本松雀鹰 8
BLÅHAKE 7   大斑啄木鸟 7
STÖRRE HACKSPETT 7   银喉长尾山雀 7
STJÄRTMES 7   蓝点颏 7
GYLLENSPARV 5   黄胸鹀 5
AMURSÅNGARE 4   雀鹰 4
MANCHURISK STUBBSTJÄRT 4   星头啄木鸟 4
SCHRENKS DVÄRGRÖRDROM 4   中华短翅莺 4
GRÅHALSAD TRAST 4   鳞头树莺 4
SIBIRISK FLUGSNAPPARE 4   白眉鸫 4
GRÅKRONAD HACKSPETT 4   白喉矶鸫 4
KINESISK SMYGSÅNGARE 4   紫背苇鳽 4
SPARVHÖK 4   乌鹟 4
VITSTRUPIG STENTRAST 4   远东苇莺 4
BACCUSHÄGER 3   黑枕黄鹂 3
TIGERTÖRNSKATA 3   喜鹊 3
SVARTNACKAD GYLLING 3   池鹭 3
SIBIRISK ROSENFINK 3   北朱雀 3
SKATA 3   虎纹伯劳 3
LÅNGSTJÄRTAD ROSENFINK 2   中华攀雀 2
ROSTHUVAD TÖRNSKATA 2   牛头伯劳 2
JAPANSK GLASÖGONFÅGEL 2   山鹡鸰 2
TRÄDÄRLA 2   长尾雀 2
KINESISK PUNGMES 2   北蝗莺 2
KILSTJÄRTSÅNGARE 2   斑背大尾莺 2
OKOTSKSÅNGARE 2   蚁䴕 2
BRUNTRAST, EUMONUS 2   暗绿绣眼鸟 2
GÖKTYTA 2   红尾鸫 2
HÄRFÅGEL 1   夜鹭 1
KINESISK SÅNGARE 1   云南柳莺 1
STÖRRE TURTURDUVA 1   针尾沙锥 1
SIBIRISK BECKASIN 1   灰斑鸠 1
TURKDUVA 1   煤山雀 1
KINESISK SNÅRSÅNGARE 1   灰纹鹟 1
FORSÄRLA 1   黑尾蜡嘴雀 1
INDISK GÖK 1   长耳鸮 1
RÖDNÄBBAD MESIA 1   日本树莺 1
ENKELBECKASIN 1   淡眉柳莺 1
MINDRE MASKSTENKNÄCK 1   白腹姬鹟 1
HORNUGGLA 1   山斑鸠 1
VATTENRALL 1   灰头绿啄木鸟 1
GRÅSPETT 1   扇尾沙锥 1
MANCHURISK CETTIA 1   戴胜 1
BLÅVIT FLUGSNAPPARE 1   普通秧鸡 1
SVARTMES 1   红嘴相思鸟 1
STRECKAD FLUGSNAPPARE 1   四声杜鹃 1
BERGSTAIGASÅNGARE 1   山鹛 1
NATTHÄGER 1   灰鹡鸰 1
Totalt 9484   Totalt 9484
 
Projektet fortsätter 2013. Svenskar kommer att anlända i mars för att starta vårsäsongen. På återseende!
 
Bo

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0